MOST: Meaningful Open Schooling Connects Schools To Communities

Forskning – Institutt for lærerutdanning

MOST: Meaningful Open Schooling Connects Schools To Communities

Elever plukker opp søppel fra naturen. Foto
Foto: Hilde Ervik

MOST – Meaningful Open Schooling Connects Schools To Communities er et treårig klima- og miljørelatert prosjekt med finansiering fra EU (Horizon2020). Prosjektperioden er fra 1. september 2020 til 31. august 2023 og det er 23 partnere fra 10 europeiske land (Tyskland, Østerrike, Malta, Spania, Nederland, Tyrkia, Tsjekkia, Litauen, Sverige, Norge). Partnerne består av universiteter, næringslivsbedrifter, skoler, departement og kommuner. Fra Norge deltar NTNU (Fagseksjon for naturfag ved Institutt for lærerutdanning), Ducky AS og Birralee International School. Det er totalt 8 arbeidspakker (WP), og NTNU leder WP4 School-Community-Projects (SCPs). Prosjektet administreres av ICSE (International Centre for STEM Education).

MOST har som mål å skape meningsfull naturfagundervisning for elever i skolen ved å etablere partnerskap mellom skoler og deres lokalsamfunn (familier, utdanningsinstitusjoner, innbyggere, bedrifter, etc.). Målet er å skape bedre sammenheng mellom skoler og praksis, og også forskning og praksis. Skolene og lokalsamfunnet skal samarbeide om miljørelaterte skole-samfunnsprosjekter (School-Community-Projects - SCP) innenfor temaene avfall og energi – to av vår tids største utfordringer. Prosjektene vil være til nytte for lokalsamfunnene som helhet og gjør skolene til viktige agenter for samfunnet. Et overordnet mål er derfor å fremme elevers handlingskompetanse. Ved å involvere mange typer aktører, fra skoler til bedrifter og politikere, og mange land, vil vi etablere et nettverk på europeisk nivå og forhåpentligvis øke aktørenes vilje til å engasjere seg langsiktig – utover prosjektets levetid.

Lyst til å bli med i prosjektet? Kontakt oss!


Logo samarbeidspartnere MOST

 

Logo ICSE. jpgLogo MOST. png


Logo EU MOST


EU-flagget med tekst som sier at prosjektet er finansiert av EU-programmet Horizon 2020. png

Co-funded by the Horizon 2020 Programme of the European Union, Science with and for society