Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er statsviter med hovedfag fra NTNU (1998), en mastergrad fra Indiana University (2001) og en PhD fra NTNU (2017). Siden 2007 har jeg vært ansatt ved det som nå er Institutt for lærerutdanning (tidligere HIST-ALT/FLT), hvor jeg nå underviser i samfunnsfag, samfunnsfagdidaktikk, og bachelorskriving ved grunnskolelærerutdanningen. I tillegg har jeg en del av ansvaret for instituttets og seksjonens tilbud til internasjonale studenter, og har vært med på å utvikle et eget kurstilbud knyttet til dette.  Jeg har også vært så heldig at jeg har blitt involvert i instituttets samarbeid med praksisskoler og lærerutdanninger i Zambia, og skal få fortsette med dette også i 2018.

Jeg disputerte for graden PhD i februar 2017 og har en søknad om opprykk til førsteamanuensis inne til behandling. Tittel på avhandling er «Lærernes utdanning og kunnskap, og deres holdninger til undervisning av samfunnskunnskap i et kritisk danningsperspektiv». I avhandlingsarbeidet analyserer jeg hvordan lærerens utdanning og fagkunnskap kan påvirke deres undervisning i ungdomsskolens samfunnsfag, men særlig fokus på hovedområdet samfunnskunnskap. Avhandlingen i sin helhet kan lastes ned fra bibsys. Før jeg begynte med lærerutdanning hadde jeg internasjonal politikk som forskningsfelt. Jeg skrev både hovedfagsoppgave og master om internstatlige varige konflikter, og i samarbeid med forskere ved Institutt for fredsforskning (PRIO) arbeidet også i en periode med forskning knyttet til rettsprosesser og forsoning i kjølvannet borgerkrig.

Gjennom stillingen min ved lærerutdanningen er jeg så heldig at jeg kan ta aktivt del i utviklingen av den 5-årige grunnskolelærerutdanningen som trår i kraft 2017. Jeg er opptatt av at den 5-årige masterutdanningen skal utdanne faglig og pedagogisk kompetente lærere som i tillegg til å være gode på kunnskapsformidling og klasseledelse, kan reflektere rundt sin egen rolle som lærer og det faginnholdet som skolen formidler. I undervisningen av samfunnsfag og samfunnsfagdidaktikk er jeg opptatt av å formidle hvordan læreren kan arbeide med fagkunnskap for å øke elevenes grunnleggende ferdigheter og evne til kritisk refleksjon rundt samfunnsforhold. 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Maliks, Jakob Mattias; Skjæveland, Yngve; Lie, Tove Grete. (2021) Refleks 5 Samfunnsfag Elevbok. Gyldendal Undervisning. 2021. ISBN 978-82-05-52137-7.
  • Maliks, Jakob Mattias; Skjæveland, Yngve; Lie, Tove Grete. (2021) Refleks 5 Samfunnsfag. Lærerens bok. Gyldendal Undervisning. 2021. ISBN 978-82-05-52741-6.
  • Maliks, Jakob Mattias; Skjæveland, Yngve; Lie, Tove Grete. (2021) Refleks 6 Samfunnsfag Elevbok. Gyldendal Undervisning. 2021. ISBN 978-82-05-53749-1.
  • Bjerknes, Oda; Borge, Synnøve; Lie, Tove Grete; Skjæveland, Yngve. (2020) Refleks 1, Elevbok. Naturfag og samfunnsfag for barnetrinnet. Gyldendal Norsk Forlag A/S. 2020. ISBN 9788205514126.
  • Bjerknes, Oda; Borge, Synnøve; Lie, Tove Grete; Skjæveland, Yngve. (2020) Refleks 1, Elevbok. Naturfag og samfunnsfag for barnetrinnet. Gyldendal Norsk Forlag A/S. 2020. ISBN 9788205527249.
  • Bjerknes, Oda; Lie, Tove Grete; Skjæveland, Yngve. (2020) Refleks 2, Elevbok. Naturfag og samfunnsfag for barnetrinnet. Gyldendal Norsk Forlag A/S. 2020. ISBN 9788205527294.

Del av bok/rapport

  • Lie, Tove Grete. (2011) The Rivalry Approach to Conflict: Great Promises and Potential Problems. War : an introduction to theories and research on collective violence.

Rapport/avhandling

  • Lie, Tove Grete. (2017) Lærernes utdanning og kunnskap, og deres holdninger til undervisning av samfunnskunnskap i et kritisk danningsperspektiv. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. 2017. ISBN 978-82-326-2128-6.