Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Skjelstad Fredagsvik, Maren. (2022) Supporting students’ creativity in primary science education: Classroom practices and teacher conceptions. 2022. ISBN 978-82-7206-638-2.
  • Rossing, Nils Kristian; Fredagsvik, Maren Skjelstad; Berg, Ingeborg; Hag, Kari Jorun; Petersen, Vigdis Brevik; Rø, Kirsti; Smalø, Sverre Olaf; Torkildsen, Svein Hallvard; Stedøy, Ingvill Merete; Meistad, Jens Arne. (2020) Matematikkløypa 2020 - veiledningshefte. 2020.
  • Rossing, Nils Kristian; Fredagsvik, Maren Skjelstad; Berg, Ingeborg; Petersen, Vigdis Brevik; Rø, Kirsti; Smalø, Sverre Olaf; Torkildsen, Svein Hallvard; Stedøy, Ingvill Merete; Hag, Kari Jorun. (2019) Matematikkløypa 2019 - Veiledningshefte. 2019.
  • Rossing, Nils Kristian; Storli, Pål-Tore Selbo; Aastebøl, Halsten; Tellebon, Reidar; Fredagsvik, Maren Skjelstad. (2019) Energiløypa 2019 - Veiledningshefte. 2019.
  • Rossing, Nils Kristian; Fredagsvik, Maren Skjelstad; Berg, Ingeborg; Petersen, Vigdis Brevik; Rø, Kirsti; Smalø, Sverre Olaf; Torkildsen, Svein Hallvard; Stedøy, Ingvill Merete; Hag, Kari. (2018) Matematikkløypa 2018 - Veiledningshefte. 2018.
  • Rossing, Nils Kristian; Skjelstad, Maren; Rø, Kirsti; Hag, Kari; Torkildsen, Svein Hallvard; Petersen, Vigdis; Smalø, Sverre Olaf; Drageland, Kai. (2015) Matematikkløypa 2015 - Veiledningshefte. 2015.
  • Rossing, Nils Kristian; Storli, Pål-Tore Selbo; Aastebøl, Halsten; Tellebon, Reidar; Skjelstad, Maren. (2015) Energiløypa 2015 - Veiledningshefte. 2015.