KuL-forsk: Kunst- og kulturfaglig livsmestring i utdanningen

Forskning – Institutt for lærerutdanning

KuL-forsk: Kunst- og kulturfaglig livsmestring i utdanningen

Kvinne med armene ut til siden og en oransje kule på hodet. Foto
Foto: Esben Krogstad Kamstrup/NTNU

Forskningsgruppen KuL-forsk (Kunst- og kulturfaglig livsmestring i utdanningen) har interesseområder som dekker mange perspektiver på å styrke menneskets mestring gjennom kunstfaglig- og kulturfaglig kompetanse. KuL-forsk favner bredt og tilstreber et mangfold av ulike kunst- og kulturtilnærminger med mål om sterk og trygg folkehelse i alle samfunnslag og samfunnsområder. Målgruppa omfatter alle aldre, men har en spesiell interesse i barn og unge. Fysisk og psykisk helse er viktige komponenter i menneskets mestring i alle livets faser og KuL-forsk nettverket vil jobbe for å bygge sosiale- og kulturelle treffpunkt gjennom kunst- og kulturfaglig miljøbasert forskning. Målet er en samhandling på tvers av ulike kunst- og helsemiljø, på tvers av fag og på tvers av utdanningsinstitusjoner. Ved å fokusere på livsmestring og helse gjennom kunst- og kulturfag i utdanningen etterstrebes trygge og kreativ rammer og rom for utfoldelse, utforsking, læring, samspill, fellesskap og estetisk opplevelse.

Kul-forsk er representert i Universitetskulturskoleprosjektet Unikup (2022–2024) i arbeidspakken «Helsekulturpedagogen» og jobber mot en antologi i MusPed: Research.

Per i dag har nettverket medlemmer fra NTNU (Institutt for lærerutdanning, Institutt for musikk, Institutt for helsevitenskap), Nasjonalt senter for psykisk helsearbeid samt  
Trondheim kulturskole. Forskningsgruppen ledes av Anne-Lise Heide, førstelektor ved Institutt for lærerutdanning ved NTNU.

KuL-forsk har utspring fra forskingsnettverket MiU – Musikklærerutdanning i utvikling (2018–2021).


person-portlet

Medlemmer i forskningsgruppe

Eksterne medlemmer i forskningsgruppe

Eksterne medlemmer i forskningsgruppe

 • Susanne Braad Andersen
 • Berit Bøysen, (Musikkterapeut, Trondheim kommune)
 • Anders Dalane, førstelektor, Nord Universitet, Fakultet for lærerutdanning, kunst og kultur
 • Bjørg Solveig Fretheim, førstelektor, Nord Universitet, Fakultet for lærerutdanning, kunst og kultur
 • Mali Hauen, kulturskolerektor og phd.stipendiat, Tynset kommune
 • Solveig Salthammer Kolaas, førstelektor, Nord Universitet, Fakultet for lærerutdanning, kunst og kultur
 • Bente Irene Løkken, Nord Universitet
 • Sofia Lång, (Nord Universitet)
 • Anders Rønningen, (USN)
 • Ragnhild Skille, (Norsk kulturskoleråd)
   
 • Jorid Bakken Steigum, (OsloMet)
 • Svetlana Stokke, Trondheim kommunale kulturskole
 • Marit Stranden, Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg

Studenter

Studenter