MiU: Musikkpedagogikk i utvikling

Forskning – Institutt for lærerutdanning

MiU: Musikkpedagogikk i utvikling

Forskningsnettverket MiU er opptatt av musikkpedagogisk utdanning og forskning, i bred forstand. Akronymet MiU står for musikkpedagogikk i utvikling, men kan like gjerne leses som musikklærerutdanning i utvikling, musikerutdanning med pedagogisk vinkling i utvikling/ musikkvitenskapelig utdanning med didaktisk profil i utvikling, eller rett og slett som musikk i Utdanning. Denne uklarheten fungerer åpnende for MiU’s samarbeider, relasjoner og prosjekter.

Forskningsnettverket MiU består av forskere i ulike typer musikkutdanninger, musikklærerutdanninger og i lærerutdanninger med musikkfaglig profil i Midt-Norge, fra Institutt for lærerutdanning (ILU) og Institutt for musikk (IM) ved NTNU, fra Dronning Mauds Minne Barnehagelærerutdanning (DMMH) og fra Nord Universitet (forskningsgruppe Musikkrelaterte læringsprosesser).

Tilsammen omfatter MiU flere forskergrupper, fem doktorgradsprosjekter i prosess, og mange forskningsprosjekter på seniornivå. Rundt 60 ansatte med forskning som del av sin stilling er med i nettverket, dette omfatter forskere på lektornivå, førstenivå og toppnivå, fra begge kvalifiseringsløp. MiU er i aktivt samarbeid med forskergrupper på hver av de fire institusjonene. 

MiU samarbeider om skriftserien MusPed:Research, som utgir antologier og monografier om emner som er relevante i musikkpedagogisk utdanning og forsking.

Konferanselogo MiU22. PNG

MiU22: Utforskende perspektiver i musikk og utdanning

26.–27. oktober arrangeres konferansen MiU22: Utforskende perspektiver i musikk og utdanning ved Nord universitet i Levanger.

Antologier i skriftserien i prosess

  • MusTed: Musikkteknologi i didaktisk praksis. Leder for forskningsgruppen: Øyvind Johan Eiksund. Redaktører: Øyvind Johan Eiksund, Jens Knigge og Elin Angelo
  • KiS: Kunstutdanning i samarbeid: Leder for forskningsgruppen: Bjørn-Terje Bandlien. Redaktører: Bjørn-Terje Bandlien, Mari-Ann Letnes, Ingvild Olsen Olaussen og Elin Angelo
  • Musikkpedagogikk i høyere utdanning. Leder for forskningsgruppen: Elin Angelo. Redaktører: Elin Angelo, Jens Knigge, Wenche Waagen, Morten Sæther

Nettverket er finansiert av Institutt for lærerutdanning og Institutt for musikk ved NTNU, Nord Universitet og DMMH.

Bli med i nettverket?

Bli med i nettverket?

Ansatte ved ulike typer musikkutdanninger, musikklærerutdanninger og i lærerutdanninger med musikkfaglig profil i Midt-Norge, ved NTNU, Dronning Mauds Minne Barnehagelærerutdanning (DMMH) og Nord universitet er velkommen til å bli med i nettverket.

Nettverket har ca. 60 medlemmer (juni 2022).

Send en e-post til Elin Angelo om du vil bli med.