Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Solli, Mattias. (2017) Towards an Embodied Hermeneutics; Gadamer, Merleau-Ponty, and Nondirective Meditation. 2017. ISBN 978-82-326-2152-1.