Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er førsteamanuensis i drama og teater ved Institutt for kunst- og medievitenskap med bakgrunn som sceneinstruktør, dramaturg og dramalærer. Jeg har studert teatervitenskap og regi, er utdannet dramaterapeut MA og Associate teacher of Fitzmaurice voicework. Jeg liker å undervise og forske gjennom en kombinasjon av kunstnerisk praksis og teori. Hvordan iscenesetter vi oss selv? Hvilke krefter er i spill? Hvordan organiserer og leder vi til kunstneriske prosesser som skaper ny mening, god helse og som er samfunnsrelevante?

Utvalgte forskningsprosjekter 2020:

Forskergrupper:

Kunstbasert forskning, metodefellesskap for kunstbasert/kunstnerisk forskningsdesign i drama- og teaterfag.  

NTNU ARTEC, tverrfakultær forskergruppe humaniora, teknologi og kunst

Medlemskap:

Norske Dramatikeres Forbund

The British Association of Dramatherapists

The European Federation of Dramatherapy

The Fitzmaurice Institute

 

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

 • Bruun, Ellen Foyn. (2018) Sceneteksten som aktiv partner. Teaterproduksjon - Ti produksjonsestetiske innganger.
 • Bruun, Ellen Foyn. (2017) Anvendt teater som performativ ytring. Drama, teater og demokrati : Antologi II : I kultur og samfunn.
 • Bruun, Ellen Foyn; Wright, David Keir. (2013) Drama, Heart and Soul: Understanding the Relationship between the Unique Inner Voice, Heart Intelligence and the Intelligence of Feeling. Arts Therapies and the Intelligence of Feeling.
 • Bruun, Ellen Foyn. (2011) Es war einmal - Ich war nicht allein. Theater mit mir?! : "der geschützte Raum" : eine Konferenzdokumentation.

Andre

 • Bruun, Ellen Foyn. (2020) Den helsefremmende kunsten.
 • Bruun, Ellen Foyn. (2019) Where is my voice?. Somatic Voices in Performance Research and Beyond . East 15 Acting School, University of Essex; Loughton Campus, Hatfields IG103RY. 2019-07-19 - 2019-07-20.
 • Bruun, Ellen Foyn; Aadnesen, Tori. (2019) Fra utenforskap til mestring. Ville Veier som modell for sosialt arbeid med kunstnerisk profil i dagens velferds-Norge. Kunst som motkraft? Nettverkssamling Drama & Teater i høyere utdanning . Dramaavdelingen Universitetet i Stavanger; Stavanger. 2019-11-12 - 2019-11-12.
 • Bruun, Ellen Foyn; Aadnesen, Tori. (2019) Teater som arena for livsmestring. Hvordan kan deltakelse i kunstnerisk virksomhet og det å uttrykke seg kreativt bidra til bedre psykisk helse og livsmestring?. Livskvalitet og psykisk helse. Nye perspektiver på folkehelse? . Folkehelsekonferansen 2019; Oslo. 2019-10-15 - 2019-10-15.
 • Bruun, Ellen Foyn; Wright, David Keir. (2019) Closing Workshop. Psychological Trauma and Resilience 'When the words are not enough' 'Planting the Alder' . The British Association of Dramatherapists; The University of Chester, Parkgate Road, Chestershire CH1 4. 2019-09-06 - 2019-09-08.
 • Bruun, Ellen Foyn; Wright, David Keir. (2019) Inch by Inch, Row by Row, Gonna Make This Garden Grow. Psychological Trauma and Resilience 'When the words are not enough' 'Planting the Alder' . The British Association of Dramatherapists; The University of Chester, Parkgate Road, Chestershire CH1 4. 2019-09-06 - 2019-09-08.
 • Bruun, Ellen Foyn; Wright, David Keir. (2019) Unpacking unheard voices through participatory drama. Play Perform Learn Grow: Bridging Communities, Practices and the World . Play Perform Learn Grow www.pplg.org; Anatolia College, Thessaloniki. 2019-10-06 - 2019-10-06.
 • Bruun, Ellen Foyn. (2018) Building resilience through performance making. Nordic Arts & Health Research Conference . Arts Academy, Turku University of Applied Sciences; 2018-11-07 - 2018-11-07.
 • Bruun, Ellen Foyn. (2018) Esse Es Percipi - To Be is To Be Perceived. Identity: Moving, Progressing and Coming Back to Self . The British Association of Dramatherapists; University of Chester, Cheshire CH1 4BJ. 2018-09-07 - 2018-09-09.
 • Bruun, Ellen Foyn. (2018) IN FRONT OF ME (research performance). 5th Freedom and Focus International Conference of Fitzmaurice Voicework - listening beyond borders . The Fitzmaurice Institute by Cathryn Robson; Rosebruford College, Sidcup. 2018-07-20 - 2018-07-24.
 • Bruun, Ellen Foyn. (2018) Når teater gjør en forskjell. Teatervitenskap - historiografi, teori og praksis . Teatervitenskapelig dugnad; Universitetet i Bergen. 2018-05-25 - 2018-05-27.
 • Bruun, Ellen Foyn. (2018) Voices of my Self. Internationale Sommerakademie 2018 Theater & Therapie . Deutsche Gesellschaft für Theatertherapie; Akademie der Kulturellen Bildung, Remscheid. 2018-06-06 - 2018-06-10.
 • Bruun, Ellen Foyn; Aadnesen, Tori; Larsen, Line. (2018) Teater som arena for vekst og endring hos unge voksne utenfor utdanning og arbeid. Helsefremmende drama og teater . NTNU; Kunnskapssenteret, St. Olavs hospital, Trondheim. 2018-10-25 - 2018-10-25.
 • Bruun, Ellen Foyn; Mansilla, Wendy Ann. (2018) Presentation of Performance as Research project IN FRONT OF ME. ARTEC meeting . NTNU ARTEC Art and Technology Task Force by Andrew Perkis; NTNU Trondheim Gløshaugen. 2018-12-05 - 2018-12-05.
 • Bruun, Ellen Foyn; Steigum, Jorid Bakken; Knudsen, Marianne Nødtvedt; Øien, Camilla Cecilie. (2018) Dramafaget og psykisk helse. Dramafaget og psykisk helse . Skoleprogrammet VIP, DP Trøndelag og NTNU/IKM; NTNU Dragvoll Campus. 2018-09-14 - 2018-09-14.