Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er førsteamanuensis i drama og teater ved Institutt for kunst- og medievitenskap med bakgrunn som sceneinstruktør, dramaturg og dramalærer. Jeg har studert teatervitenskap og regi, er utdannet dramaterapeut MA og Associate teacher of Fitzmaurice voicework. Jeg liker å undervise og forske gjennom en kombinasjon av kunstnerisk praksis og teori. Hvordan iscenesetter vi oss selv? Hvilke krefter er i spill? Hvordan organiserer og leder vi til kunstneriske prosesser som skaper ny mening, god helse og som er samfunnsrelevante? Et eksempel.

Utvalgte forskningsprosjekter 2021:

Medlemskap:

Norske Dramatikeres Forbund

The British Association of Dramatherapists

The European Federation of Dramatherapy

The Fitzmaurice Institute

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

 • Bruun, Ellen Foyn. (2020) In front of me: Fitzmaurice voicework as transformative practice. Somatic Voices in Performance and Beyond.
 • Bruun, Ellen Foyn. (2018) Sceneteksten som aktiv partner. Teaterproduksjon - Ti produksjonsestetiske innganger.
 • Bruun, Ellen Foyn. (2017) Anvendt teater som performativ ytring. Drama, teater og demokrati : Antologi II : I kultur og samfunn.
 • Bruun, Ellen Foyn; Wright, David Keir. (2013) Drama, Heart and Soul: Understanding the Relationship between the Unique Inner Voice, Heart Intelligence and the Intelligence of Feeling. Arts Therapies and the Intelligence of Feeling.
 • Bruun, Ellen Foyn. (2011) Es war einmal - Ich war nicht allein. Theater mit mir?! : "der geschützte Raum" : eine Konferenzdokumentation.

Andre

 • Bruun, Ellen Foyn. (2020) Den helsefremmende kunsten BLOGG.
 • Bruun, Ellen Foyn. (2019) Where is my voice?. Somatic Voices in Performance Research and Beyond . East 15 Acting School, University of Essex; Loughton Campus, Hatfields IG103RY. 2019-07-19 - 2019-07-20.
 • Bruun, Ellen Foyn; Aadnesen, Tori. (2019) Fra utenforskap til mestring. Ville Veier som modell for sosialt arbeid med kunstnerisk profil i dagens velferds-Norge. Kunst som motkraft? Nettverkssamling Drama & Teater i høyere utdanning . Dramaavdelingen Universitetet i Stavanger; Stavanger. 2019-11-12 - 2019-11-12.
 • Bruun, Ellen Foyn; Aadnesen, Tori. (2019) Teater som arena for livsmestring. Hvordan kan deltakelse i kunstnerisk virksomhet og det å uttrykke seg kreativt bidra til bedre psykisk helse og livsmestring?. Livskvalitet og psykisk helse. Nye perspektiver på folkehelse? . Folkehelsekonferansen 2019; Oslo. 2019-10-15 - 2019-10-15.
 • Bruun, Ellen Foyn; Wright, David Keir. (2019) Closing Workshop. Psychological Trauma and Resilience 'When the words are not enough' 'Planting the Alder' . The British Association of Dramatherapists; The University of Chester, Parkgate Road, Chestershire CH1 4. 2019-09-06 - 2019-09-08.
 • Bruun, Ellen Foyn; Wright, David Keir. (2019) Inch by Inch, Row by Row, Gonna Make This Garden Grow. Psychological Trauma and Resilience 'When the words are not enough' 'Planting the Alder' . The British Association of Dramatherapists; The University of Chester, Parkgate Road, Chestershire CH1 4. 2019-09-06 - 2019-09-08.
 • Bruun, Ellen Foyn; Wright, David Keir. (2019) Unpacking unheard voices through participatory drama. Play Perform Learn Grow: Bridging Communities, Practices and the World . Play Perform Learn Grow www.pplg.org; Anatolia College, Thessaloniki. 2019-10-06 - 2019-10-06.
 • Bruun, Ellen Foyn. (2018) Building resilience through performance making. Nordic Arts & Health Research Conference . Arts Academy, Turku University of Applied Sciences; 2018-11-07 - 2018-11-07.