Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Bø, Aud kirsti; Sæther, Wigdis H.. (2004) Kunsten som beveger. Fagbokforlaget. 2004. ISBN 8276747787.

Rapport/avhandling

  • Røkenes, Odd Harald; Sæther, Wigdis H.. (2005) Videreutdanning i psykisk helsevern. Tapir Akademisk Forlag. 2005.
  • Sæther, Wigdis H.. (2003) "Jeg skulle vært mer estetisk i hverdagen" : om kunst og estetikk i praksisveiledning. 2003.