Bakgrunn og aktiviteter

Embetseksamen i sosiologi ved Universitetet i Oslo (UiO).

PhD fra University of Exeter, England i “Music and Health Promotion”. Batt-Rawden arbeider med forskning og utviklingsarbeid innenfor natur-kultur-helse utfra et salutogent perspektiv. Hovedsaklig med kvalitative metoder; Grounded theory, aksjonsforskning, fenomenologi og narratives. Deltar i nettverket ‘Sociology of the Arts’ at Exeter University, England: http://www.projects.ex.ac.uk/socarts/ og forskningsgruppa ‘Helsefremmende Lokalsamfunn’ (HeLo) (leder) som er knyttet opp mot Senter for Helsefremmende forskning ved NTNU (www.ntnu.no/rchpr). Er studieprogramleder for master i  helsefremmende lokalsamfunn. https://www.ntnu.no/studier/mhpcc
Deltar i: Norsk nettverk for forskning og utdanning på helsefremming https://www.ntnu.no/rchpr/nettverk

 

 

 

 

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Batt-Rawden, Kari Bjerke. (2018) A Model to Promote Health and Well-Being. Music and Public Health : a Nordic perspective.
  • Batt-Rawden, Kari Bjerke. (2017) Et helsefremmende perspektiv på lokalsamfunnet. Helsefremmende samhandling - Natur og kultur som folkehelse.
  • Batt-Rawden, Kari Bjerke. (2017) Tur og natur i hverdagen - og kunsten å gå. Helsefremmende samhandling - Natur og kultur som folkehelse.
  • Batt-Rawden, Kari Bjerke; Tellnes, Gunnar; Dybdahl, Carina. (2017) Musikk, sang og dans. Helsefremmende samhandling - Natur og kultur som folkehelse.
  • Lauritzen, Tonje; Batt-Rawden, Kari Bjerke. (2013) Idealsoldaten som symbol på den militære kulturen. Militære kvinner: Forsvarets akilleshæl?.
  • Batt-Rawden, Kari Bjerke; Solheim, Liv Johanne. (2011) Helpers of the fragile, elderly and sick : report from a nursing home. Social aspects of illness, disease and sickness absence.
  • Batt-Rawden, Kari Bjerke; Tellnes, Gunnar. (2011) The benefits of nature and culture activities on health, environment and wellbeing: A presentation of three evaluation studies among persons with chronic illnesses and sickness absence in Norway. Social aspects of illness, disease and sickness absence.
  • Batt-Rawden, Kari Bjerke; Tellnes, Gunnar. (2010) The benefits of an holistic and salutogenic approach to rehabilitation and recreation. Ecology and forests for public health.
  • Batt-Rawden, Kari Bjerke. (2006) Musikk - en nøkkel til indre skattekamre?. Musikk og helse.