Bakgrunn og aktiviteter

Embetseksamen i sosiologi ved Universitetet i Oslo (UiO).

PhD fra University of Exeter, England i “Music and Health Promotion”. Batt-Rawden arbeider med forskning og utviklingsarbeid innenfor natur-kultur-helse utfra et salutogent perspektiv. Hovedsaklig med kvalitative metoder; Grounded theory, aksjonsforskning, fenomenologi og narratives. Deltar i nettverket ‘Sociology of the Arts’ at Exeter University, England: http://www.projects.ex.ac.uk/socarts/ og forskningsgruppa ‘Helsefremmende Lokalsamfunn’ (HeLo) (leder) som er knyttet opp mot Senter for Helsefremmende forskning ved NTNU (www.ntnu.no/rchpr). Studiekoordinator for master i folkehelse. Er studieprogramleder for master i  helsefremmende lokalsamfunn. https://www.ntnu.no/studier/mhpcc.
Deltar i: Norsk nettverk for forskning og utdanning på helsefremming https://www.ntnu.no/rchpr/nettverk. Leader (2018) for the Nordic Network for Research in Music and Public Health i samarbeid med CREMAH (Centre for Research in Music and Health).

 

 

 

 

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner