Studium

Institutt for informasjonssikkerheit og kommunikasjonsteknologi

Studium

Bilde fra forelesning

Institutt for informasjonssikkerheit og kommunikasjonsteknologi tilbyr bachelorgradsutdanning, mastergradsutdanningar og doktorgradsutdanningar.


Studieprogram

Studieprogram

For søkare frå videregåande skole
Studieprogram Grad År Campus
Digital infrastruktur og cybersikkerheit Bachelor 3 Gjøvik
Kommunikasjonsteknologi og digital sikkerheit Master / sivilingeniør 5 Trondheim

For søkara med bachelorgrad
Studieprogram Grad År Campus
Digital Infrastructure and Cyber Security Master 2 Trondheim
Information Security Master 2 Gjøvik
Information Security, erfaringsbasert Master 1,5 Gjøvik
Security and Cloud Computing Master/Erasmus Mundus 2 Trondheim

Toårig masterstudium i informasjonssikkerheit og 1.5 årig erfaringsbasert masterstudium i informasjonssikkerheit kan du ta både som heiltidsstudent og deltidsstudent. Det betyr at du kan kombinere studier og jobb.

For søkara med mastergrad
Studieprogram Grad År Campus
Informasjonssikkerheit og kommunikasjonsteknologi Ph.d. 3 Trondheim og Gjøvik

For studentar ved programmet i Kommunikasjonsteknologi eller Communication Technology er det også høve til å ta ein integrert ph.d.-grad frå høvesvis femte studieår og andre studieår.

Etter- og vidareutdanning

Studieprogram Grad År Campus
Digital sikkerheit     Gjøvik / Nettbasert

 

Emne 

Emner i relaterte studieprogram 


Studierettleiarar

Ph.d.-studium

Kontakt oss

Kontakt oss

Har du spørsmål? Send oss ein epost på kontakt@iik.ntnu.no.