Studium

Institutt for informasjonssikkerheit og kommunikasjonsteknologi

Studium

Bilde fra forelesning

Institutt for informasjonssikkerheit og kommunikasjonsteknologi tilbyr bachelorgradsutdanning, mastergradsutdanningar og doktorgradsutdanningar.


Studieprogram

Studieprogram

For søkare frå videregåande skole
Studieprogram Grad År Campus
Digital infrastruktur og cybersikkerheit Bachelor 3 Gjøvik
Cybersikkerheit og datakommunikasjon Master / sivilingeniør 5 Trondheim

For søkara med bachelorgrad
Studieprogram Grad År Campus
Digital Infrastructure and Cyber Security Master 2 Trondheim
Information Security* Master 2 Gjøvik
Information Security, erfaringsbasert* Master 1,5 Gjøvik
Security and Cloud Computing** Master/Erasmus Mundus 2 Trondheim

* Toårig masterstudium i informasjonssikkerheit og 1.5 årig erfaringsbasert masterstudium i informasjonssikkerheit kan du ta både som heiltidsstudent og deltidsstudent. Det betyr at du kan kombinere studier og jobb.

** Masteren i Security and Cloud Computing er ein dobbelgrad kor 1. studieår undervises ved Aalto University i Finland, og 2. studieår tilbys blant annet ved NTNU. 

For søkara med mastergrad
Studieprogram Grad År Campus
Informasjonssikkerheit og kommunikasjonsteknologi Ph.d. 3 Trondheim og Gjøvik

For studentar ved programmet i Cybersikkerheit og datakommunikasjon eller Digital Infrastructure and Cyber Security er det også høve til å ta ein integrert ph.d.-grad frå høvesvis femte studieår og andre studieår.

Etter- og vidareutdanning

Emne Nivå Vekting Campus
Introduksjon til informasjonssikkerhetsledelse Mastergradsemne 7,5 Gjøvik / Nettbasert

 

Emne 

Emner i relaterte studieprogram 


Studierettleiarar

Ph.d.-studium

Kontakt oss

Kontakt oss

Har du spørsmål? Send oss ein epost på kontakt@iik.ntnu.no.