Bakgrunn og aktiviteter

Studieveileder for følgende studieprogram:

Kompletterende utdanning for flyktninger

Security and Cloud Computing (MSSECCLO)

Kommunikasjonsteknologi (MTKOM)

Communication Technology (MSTCNNS)

 

·         FS-superbruker

·         DBH-koordinator

·         Kontaktperson eksamen og timeplan

·         Vitnemålsproduksjon

·         Studieplanarbeid og emnebeskrivelser

·         Råd og utvalg

o    FS brukerforum

o    Vitnemålsforum