Bakgrunn og aktiviteter

Studieveileder for følgende studieprogram:

 • Kompletterende utdanning for flyktninger
 • Security and Cloud Computing (MSSECCLO)
 • Kommunikasjonsteknologi og digital sikkerhet (MTKOM)
 • Communication Technology (MSTCNNS)

 

Jeg kan hjelpe deg med:

 • Utdanningsplan 
 • Studieprogresjon 
 • Søknad om innpassing av emner fra andre høgskoler eller universitet (ved utenlandsopphold, ta kontakt med studieveileder@komtek.ntnu.no i steden.) 
 • Søknad om permisjon 
 • Godkjenning av praksis 
 • Utfordringer i studiehverdagen
 • Henvendelser angående tilrettelegging av studiet, sykdom, psykososiale spørsmål, studiemiljø og trivsel.

 

Andre oppgaver:

 • Vitnemålsproduksjon
 • FS-superbruker
 • DBH-koordinator
 • Kontaktperson eksamen og timeplan
 • Studieplanarbeid og emnebeskrivelser
 • Råd og utvalg:
  • FS brukerforum
  • Vitnemålsforum