Bakgrunn og aktiviteter

Koordingering masterprogram (2-årig master, heltid/deltid,campus/offcampus) med særskilt fokus på deltids- avstandsstudenter som kombinerer studier med jobb, herunder oppfølging av tidligere prosjekt "fleksibel master" (2008-2011).  Adm kontakt for Master Applied Comp Sci (MACS), Interaction design (MIXD) og  Informasjonssikkerhet (MIS og MISEB).  

Informasjonsmøter studenter, bl.a. oppstartseminar for nye masterstudenter i august.

Noe markedsføring/rekruttering til master.

Masteroppgave og bacheloroppgave: koordinering og støtte til prosess for gjennomføring av siste semester/masteropppgaven (30 stp), studenter fra 4 studieprogram.  Tilvarende kooordingeringsoppgaver for bacheloroppgave (prosess gjennom 3. studieår), samording 6 studieprogram.

Eksterne sensorer.