EVU-Kurs

Introduksjon til informasjonssikkerhetsledelse

Foto: Colourbox/ 1STunningArt

Start: 09.02.2024
Søknadsfrist: 03.01.2024

Undervisningsform: Studium med fysiske samlinger
Sted for samlinger: NTNU Gjøvik/Norwegian Cyber Range

Pris: 24000 Kr
Studiepoeng: 7,5
Emnekode: IIKG6503

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.


Emnet gir en innføring i informasjonssikkerhetsledelse slik at du skal kunne få god oversikt over hva du som informasjonssikkerhetsleder bør ha kjennskap til og ta ansvar for at er på plass i den organisasjonen du jobber i.  Du får innføring i hvordan du kan forebygge og håndtere dataangrep mot din organisasjon for å kunne sikre dine informasjonsverdier og minimere konsekvensene av slike angrep.

Emnet kan inngå i basismodulen i NTNUs Masterprogram i teknologiledelse og digital omstilling. 

Les også bloggartikkel Stort behov for kunnskap om cyber-sikkerhet

 

Målgruppe

Dette er et kurs for alle som ønsker å øke sin kompetanse innen informasjonssikkerhetsledelse.

Kurset er aktuelt for deg som jobber i enhver organisasjon som håndterer informasjonsverdier og som ønsker faglig påfyll og kompetanseheving innen informasjonssikkerhetsledelse.

Innhold

Digitaliseringen endrer samfunnet vårt, og infrastrukturene og systemene blir stadig mer komplekse, omfattende og integrerte. Våre myndigheter, virksomheter og innbyggere opplever derfor økende avhengighet av velfungerende, sikre, tilgjengelige og pålitelige digitale tjenester.
 
I dette emnet får studentene kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse om hvordan lede informasjonssikkerhetsarbeid i ulike faser av denne type arbeid. Dette innenfor kulturelle, organisasjonsmessige og adferdsmessige teorier.
 
Tema som inngår:
  • Lover, forskrifter og veiledere, samt etiske aspekter ved ledelse av informasjonssikkerhets- og personvernarbeid. Oversikt over nåværende informasjonssikkerhets ledelses standarder og praksis.
  • Grunnleggende mikro og makro teori innenfor Informasjonssikkerhetsledelse.
  • Introduksjon til risiko, trussel og sårbarhets modeller, informasjonssikkerhets- ledelse og innføring og trening innenfor informasjonssikkerhet.
  • En oversikt over sikkerhetsplanlegging og ledelse av håndtering av informasjonssikkerhetshendelser.
 
 
Emnet undervises på norsk med en god del engelsk faglitteratur.

 

 

Opptakskrav

Opptakskravet er todelt:
1. Bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang.
2. Minimum to års relevant arbeidserfaring

Arbeidsforhold må dokumenteres med attest fra arbeidsgiver som beskriver stillingstype/arbeidsoppgaver, stillingsprosent og varighet. Hvis du ikke har en bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning på minst 180 studiepoeng, kan du be om en realkompetansevurdering av opptaksgrunnlaget ditt.

Du må dokumentere utdanning og arbeidserfaring innen søknadsfristen for å få søknaden din behandlet.

Merk: Hvis du planlegger å fullføre master i teknologiledelse og digital omstilling varierer det faglige opptakskravet  i de ulike spesialiseringene.
For spesialiseringen  Digitalisering og automatisering og spesialiseringen Teknologibasert omstilling er det faglig krav om bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning i teknologi, økonomi eller realfag av minimum 180 studiepoengs omfang.

Krav til dokumentasjon

Gjeldende rangeringsregler


Undervisning, eksamen og pensum

Tid og sted for undervisning

All undervisning gjennomføres på NTNU i Gjøvik våren 2024.

Endelig plan for samlinger:

  • Digitalt introduksjonsmøte 11. januar kl. 16.00
  • Første samling: 9. - 11. februar  - campus Gjøvik
  • Andre samling: 8. - 10. mars - campus Gjøvik
  • Tredje samling: 5. - 7. april - campus Gjøvik
  • Fjerde samling: 3. mai - digital dagssamling

 

Annen informasjon

En god del læringsmateriell er på engelsk.

 

Praktisk informasjon og betingelser

Fagansvarlig/Forelesere

Fakultet: Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk

Kontakt

Hilde Bakke, Studieveileder, Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi
Annveig Skurseth, NTNU VIDERE
Mobil: 91897261
Epost: videre@ntnu.no

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Meld deg på nyhetsbrev