Studier

Institutt for helsevitenskap i Gjøvik

Studier

Bilde av dame og studenter under forelesning
Foto: Anders Gimmestad Gule/NTNU

Bachelorutdanninger

Studieprogram Grad År Opptak høst 2023
Ergoterapi Bachelor 3 Ja
Radiografi Bachelor 3 Ja
Sykepleie Bachelor 3 Ja
Paramedisin Bachelor 3 Ja

 

Masterutdanninger

Studieprogram Grad År Opptak høst 2023
Master i spesialsykepleie Master Ja
Masterpåbygning for anestesi-, intensiv- og operasjonssykepleie (30 stp.) Master 1 år deltid eller 1 semester Ja (oppstart vår 2024)
Master i avansert klinisk allmennsykepleie Master Nei

 

Videreutdanninger

Studieprogram Studiepoeng År Opptak 2023
Palliativ omsorg 60 2, deltid Nei, kun til 2. år
Nasjonal paramedic-utdanning 60 2, deltid Ja
Prehospitalt psykisk helsearbeid 15 1, deltid Ja
Musikkbasert miljøbehandling 15 1 semester Ja
Praksisveiledning innen medisin, helse- og sosialfag 10 1, deltid Ja
Mindfulness 7,5 1 semester Ja

 

Kurs

Kurs Avgift Varighet Søknadsfrist
Fasilitatorkurs  (15.-17. nov 2023) 9600,- 3 dager  
Akuttmedisin for legevaktpersonell  (09.-10. nov 2023) 5000,- 2 dager Innen 01.10.2023
TeamSTEPPS® instruktørkurs
(31. jan.–1.feb.2024)
7500,- 2 dager Innen 10.01.2024

 

For oversikt over alle etter- og videreutdanninger innenfor helsefag ved NTNU, se NTNU VIDERE.