Studier

Institutt for helsevitenskap i Gjøvik

Studier

Bilde av dame og studenter under forelesning
Foto: Anders Gimmestad Gule/NTNU

Bachelorutdanninger

Studieprogram Grad År Opptak høst 2021
Ergoterapi Bachelor 3 Ja
Radiografi Bachelor 3 Ja
Sykepleie Bachelor 3 Ja
Paramedisin Bachelor 3 Ja

 

Masterutdanninger

Studieprogram Grad År Opptak høst 2021
Klinisk sykepleie  Master 4, deltid Ja

 

Videreutdanninger

Studieprogram Studiepoeng År Opptak 2020
Anestesisykepleie 90 1,5 Ja
Intensivsykepleie 90 1,5 Ja
Operasjonssykepleie 90 1,5 Ja
Mindfulness 30 1, deltid Nei
Palliativ omsorg 60 2, deltid Ja
Nasjonal paramedic-utdanning 60 2, deltid Ja (betalingsstudium)
Avansert klinisk sykepleie 60 2, deltid Nei
Prehospitalt psykisk helsearbeid 15 1, deltid Ja
Praksisveiledning i helse- og sosialtjenesten 10 1, deltid Ja

 

Kurs

Kurs Avgift Varighet Søknadsfrist
Fasilitatorkurs  (14.–16. april 2021) 9600,- 3 dager Innen 14.03.2021
Akuttmedisin for legevaktpersonell  (26.–27. april 2021) 5000,- 2 dager Innen 22.03.2021

 

For oversikt over alle etter- og videreutdanninger innenfor helsefag ved NTNU, se NTNU VIDERE.