Studier

Institutt for helsevitenskap i Gjøvik

Studier

Bilde av dame og studenter under forelesning
Foto: Anders Gimmestad Gule/NTNU

Bachelorutdanninger

Studieprogram Grad År Opptak høst 2021
Ergoterapi Bachelor 3 Ja
Radiografi Bachelor 3 Ja
Sykepleie Bachelor 3 Ja
Paramedisin Bachelor 3 Ja

 

Masterutdanninger

Studieprogram Grad År Opptak høst 2021
Masterpåbygning avansert klinisk sykepleie (60 stp.)  Master 2, deltid Ja
Masterpåbygning for anestesi-, intensiv- og operasjonssykepleie (30 stp.) Master 1, deltid eller 1 semester Ja

 

Videreutdanninger

Studieprogram Studiepoeng År Opptak 2021
Anestesisykepleie 90 1,5 Ja
Intensivsykepleie 90 1,5 Ja
Operasjonssykepleie 90 1,5 Ja
Palliativ omsorg 60 2, deltid Ja
Nasjonal paramedic-utdanning 60 2, deltid Nei
Avansert klinisk sykepleie 60 2, deltid Nei
Prehospitalt psykisk helsearbeid 15 1, deltid Ja
Musikkbasert miljøbehandling 15 1 semester Ja
Praksisveiledning innen medisin, helse- og sosialfag 10 1, deltid Ja
Mindfulness 7,5 1 semester Ja

 

Kurs

Kurs Avgift Varighet Søknadsfrist
Fasilitatorkurs  (14.–16. april 2021) 9600,- 3 dager Innen 14.03.2021
Akuttmedisin for legevaktpersonell  (26.–27. april 2021) 5000,- 2 dager Innen 22.03.2021

 

For oversikt over alle etter- og videreutdanninger innenfor helsefag ved NTNU, se NTNU VIDERE.