Bakgrunn og aktiviteter

Arbeidsoppgaver:

Rådgiver ved Institutt for helsevitenskap Gjøvik innenfor utdanningsområdet, og arbeider bl.a. med studiekoordinering, studieveiledning, studentsaker og saksbehanding, studie- og fagplaner og emnebeskrivelser i EpN, studieadministrativ støtte til studieprogramledere/ledere, utredning, rådgivning.

Utdanningsbakgrunn:

  • Cand.polit med hovedfag i administrasjon og organisasjonsvitenskap fra Universitetet i Bergen, 1999
  • Videreutdanning i karriereveiledning fra Høgskolen i Lillehammer, 2011.

Arbeidserfaring:

  • Rådgiver, NTNU, Institutt for helsevitenskap Gjøvik, 2017-dd
  • Rådgiver/førstekonsulent, Høgskolen i Gjøvik, Studie- og forskningsseksjonen 2009-2017
  • Rådgiver, Høgskolen Stord-Haugesund, 2007-2009
  • Kommunikasjonskonsulent/fagstøtte, privat sektor, 2000-2006