Bakgrunn og aktiviteter

Bakgrunn:

  • Cand.polit med hovedfag i administrasjon og organisasjonsvitenskap fra Universitetet i Bergen
  • Videreutdanning i karriereveiledning fra Høgskolen i Lillehammer.

Arbeidsoppgaver:

Rådgiver ved Institutt for helsevitenskap Gjøvik, og arbeider bl.a. med studiekoordinering, studieveiledning, studentsaker, studie- og fagplaner og emnebeskrivelser i EpN, administrativ støtte til studieprogramledere/ledere.