NTNU i Gjøvik

Kontaktinformasjon

 

I Studenttorget i 1. etasje i G-bygget får du hjelp, studieveiledning og generell informasjon. 

Studenttorget:

Tlf. 61 13 54 00

E-post: studier@gjovik.ntnu.no

Åpent mandag–fredag kl 08.00–15.30

Kontakt oss

Tlf. 61 13 54 00
E-post: postmottak@ntnu.no

Postadresse 
NTNU i Gjøvik
Postboks 191
2802 Gjøvik

Besøksadresse
NTNU i Gjøvik
Teknologiveien 22
2815 Gjøvik