Bakgrunn og aktiviteter

Mine arbeidsoppgaver ved IGP:

  • Innlevering av masteroppgaver/Inspera Assessment
  • Kvalitetssikring av eksamensoppgaver
  • Saksbehandling av begrunnelser og klager
    på karakterer
  • Tildeling av studentarbeidsplasser
  • Byggadgang for studenter