Turid Oline Uvsløkk

Konsulent Institutt for geovitenskap og petroleum
73594953
Petroleumsteknisk senter, Valgrinda

Bakgrunn og aktiviteter

Mine arbeidsoppgaver ved IPT:

  • Innlevering av masteroppgaver/Daim
  • Kvalitetssikring av eksamensoppgaver
  • Saksbehandling av begrunnelser og klager
    på karakterer
  • Tildeling av studentarbeidsplasser
  • Byggadgang for studenter
  • Cristinkontakt
  • Resepsjon