EVU-Kurs


Ingeniørgeologi for bygge- og anleggsledere i underjordsarbeider

Tunnelmunning

Foto: Bjørn Nilsen, NTNU

Gode kunnskaper innenfor ingeniørgeologi er av avgjørende betydning for vellykket planlegging og bygging av tunneler og andre undergrunnsanlegg. Fra de senere år finnes det flere eksempler på at ingeniørgeologien ikke har vært tatt nok på alvor, med store problemer i form av ras og vanninnbrudd som resultat. I noen tilfeller har prosjekter endt i rettssalen, med ekstrakostnader på ti-talls millioner som resultat, fordi det har vært uenighet om hvorvidt de beskrevne ingeniørgeologiske forholdene har vært i overensstemmelse med realitetene. Dette kurset har som hovedmålsetting å bidra til bedring av sikkerhet og økonomi for fremtidige tunneler og undergrunnsanlegg.

Søknadsfrist: 12.08.2019

Målgruppe:

Kontrollører, anleggs- og byggeledere med behov for oppgradering og dokumentasjon av kompetanse innen ingeniørgeologi. Rådgivende ingeniører, personell hos entreprenører med ansvar for utførelse og kontroll av utførelse, og personell hos byggherrer med ansvar for beskrivelse/spesifikasjoner og stikkprøvekontroll.

Kursbeskrivelse:

Kurset er knyttet til ingeniørgeologiske undersøkelser, driving, sikring og rapportering av underjordsarbeider og er særlig rettet mot anleggs- og byggeledere samt kontrollingeniører med begrenset erfaring og kunnskaper innen faget ingeniørgeologi.

I tillegg til dette omhandler kurset også sprengningsteknikk, sikringsmetoder og rolle-/ansvarsdeling mellom byggherre og entreprenør, herunder krav til rapportering og dokumentasjon.

Kursinnholdet er utarbeidet i samarbeid med nøkkelpersonell både i konsulent- og entreprenørbransjen og hos offentlige byggherrer. Undervisningen gis i form av forelesninger, øvinger, feltkartlegging og demonstrasjoner. Det vil bli gitt hjemmeoppgaver knyttet til ingeniørgeologisk kartlegging i anlegg, og det blir lagt opp til rapportering mellom kursperiodene.

Kurset er et samarbeid mellom NTNU, Norsk Forening for Fjellsprengningsteknikk (NFF), Norsk Bergmekanikkgruppe (NBG) og Tekna.

Vertsfakultet ved NTNU er Fakultet for Ingeniørvitenskap og teknologi.

Eksamensbeskrivelse:

Dato: 11.10.2019
Skriftlig eksamen siste kursdag.
Vurderingsform: bestått / ikke bestått.

Tid og sted for kurs/samlinger:

Første samling: 16. - 20. september  (uke 38) i Trondheim.

Andre samling: 07. - 11. oktober (uke 41) i Sandefjord.

Forelesningsplan 

Det er satt av noen rom på Scandic Bakklandet, med bookingkode BNTN150915. Ring +47 72 90 20 02 eller send mail til bakklandet@scandichotels.com. Frist for å bestille med koden er 27. august.

Kursavgift:

21000 Kr
Kursavgift info:
I kursavgiften inngår
- Kompendium
- Undervisning på alle samlinger
- Kaffe, lunsj og forfriskninger på samlingene
- Felles middag i løpet av første samling
- Tilgang til elektroniske læremidler på internett
- Tilbakemelding og oppfølging av oppgaver og øvinger til den enkelte deltaker
- Sensur av eksamen, kursbevis og karakterutskrift

Rabatter:

Ingen rabatter for dette kurset.

Fagansvarlig/Forelesere:

Bjørn Nilsen
Professor, Inst. for geovitenskap og petroleum
Telefon: 7359 4819
Epost: bjorn.nilsen@ntnu.no

Se forøvrig undervisningsplanen. Endringer kan komme.

Kontakt:

Astrid Østensen
NTNU VIDERE
Telefon: 91897581
Epost: videre@ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlingsbasert

Opptakskrav:

Generell studiekompetanse eller realkompetanse og minimum ett års praksis fra bergarbeider under jord.

Anbefalte forkunnskaper:

Universitet/høyskole/teknisk fagskole innen fagområdet.

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for ingeniørvitenskap

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Kursperm / kompendium deles ut på første samling.

Praktiske opplysninger:

Praktisk informasjon som gjelder dette kurset finner du her.

Dokumentasjon lastes opp når du søker. Les mer om krav til dokumentasjon her.

Kurset blir gjennomført under forutsetning av at det blir nok deltakere.

Kursdetaljer

Startdato: 16.09.2019
Slutt: 11.10.2019

Søknadsfrist: 12.08.2019

Kursavgift: 21000 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: GB6001

Arrangør: NTNU i Trondheim

Eksamen: 11.10.2019

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.