Et spennende studie som gir mange ulike jobbmuligheter

Et lite utvalg av studenter forteller hvordan de bruker kunnskap fra studiet i sin arbeidshverdag

 

 

Silje Hatlø Hagen

Utdanning:

Master i Berggrunns- og ressursgeologi, NTNU
 
Arbeider nå som:
Ingeniørgeolog hos HR Prosjekt, for tiden innleid hos Jernbaneverket som kontrollingeniør
 
Hva har erfaringene og kunnskapen jeg fikk gjennom arbeidet med masteroppgaven og gjennom mastergraden gitt meg som jeg bruker i jobben min:

Jeg fikk en bred bakgrunn på NTNU fordi jeg kunne velge og vrake i fag, med dyktige professorer som brenner for faget sitt.  Selv om jeg hadde spesialiseringen min i ressursgeologi kunne jeg fortsatt velge fag som Anleggsteknikk, Ingeniørgeologi, og GIS, som jeg bruker hver dag i jobben min i Jernbaneverket, samtidig som jeg fikk med meg blant annet Gruvedrift, Oppredning, og Mineralressursforvaltning, som alle var svært nyttige å ha som bakgrunn da jeg begynte i min første jobb som geolog hos Brønnøy Kalk. Den praktiske treningen med feltkurs og lab-arbeid gjorde overgangen til arbeidslivet lett, siden man har fått gjøre mer enn å bare lese artikler gjennom studiet. Selve masteroppgaven min er om et tema jeg tror jeg aldri kommer til å jobbe med igjen, men det å lære en metode, å få prøve å stange litt i veggen når det er noe som ikke går etter planen, og forventningene om et resultat som skal deles med «sjefen», er en kontinuerlig prosess i arbeidslivet, og jeg er glad jeg gjennomførte selv om det er noe av det mentalt tyngste jeg har gjort.
 
Hvorfor vil jeg anbefale dette studiet:

Dette studiet kan gi deg en bakgrunn som arbeidsgiverne ønsker, og det låser deg på ingen måte til én bestemt jobb. Det er likevel en viss fare at du finner et fag du elsker så høyt at du kun vil jobbe med akkurat det resten av livet.

Et lite, men sammensveiset studiemiljø gir deg venner for livet, det er tett kontakt med næringslivet, feltkurs i inn- og utland gir nye perspektiv på verden og livet etter studiene, og praktisk trening er godt å ha med seg i en industri som tøyser med at de som sitter «inne på kontorene» bare kan å flytte papirer. Dette studiet kan gi deg en bakgrunn som arbeidsgiverne ønsker, og det låser deg på ingen måte til én bestemt jobb. Det er likevel en viss fare at du finner et fag du elsker så høyt at du kun vil jobbe med akkurat det resten av livet.
Med vennlig hilsen

Silje Hatlø Hagen

 

Marte Kristine Tøgersen

 

 

Utdanning:

Bachelor i geologi ved IGB, NTNU 2006-2009

Master i ressursgeologi ved IGB, NTNU 2009-2011

Arbeider nå som:

Industriell ph.d.-stipendiat for Rana Gruber AS i samarbeid med IGB, NTNU

Doktorgraden er innen tema prosessmineralogi, og varer i fire år.

Hva har erfaringene og kunnskapen jeg fikk gjennom arbeidet med masteroppgaven og gjennom mastergraden gitt meg som jeg bruker i jobben min:

Jeg bruker mye av det jeg lærte i arbeidet med masteroppgaven min i min nåværende jobb, som for eksempel; kartlegging, prøvetaking, planlegging og gjennomføring av analyser, tolking av data og skriving. Jeg synes det er svært nyttig å ha hatt en 60studiepoeng master før doktorgraden, den er lik et doktorgradsarbeid i og med at man i en så stor masteroppgave har mer tid til å fordype seg og forske. I tillegg må alle master i geologi realfag forsvare sin oppgave muntlig, dette gir meg en fordel når jeg skal ha min doktordisputas.

Hvorfor vil jeg anbefale dette studiet:

"Alle som er interessert i geologi bør velge geologi realfag på IGP, NTNU. Det er et flott studiemiljø og mange interessante og morsomme feltkurs"

Fordi geologi er det gøyeste som finnes! Alle som er interessert i geologi bør velge geologi realfag på IGP, NTNU. Det er et flott studiemiljø og mange interessante og morsomme feltkurs. Med geologi får realfag man et bredt grunnlag i geologi de første årene, mens man de siste tre årene spisser seg innenfor det emnet i geologi man synes er mest interessant. Det er også gode muligheter for utveksling, NTNU samarbeider med universiteter over hele verden.

P.hd kandidat Marte Kristine Tøgersen

 

 

 

Ida Johanne Svendsen Røisi

 

Utdanning: Master i Berggrunns- og Ressursgeologi, NTNU

Arbeider nå som:

Ph.d.-kandidat på NTNU.

Hva har erfaringene og kunnskapen jeg fikk gjennom arbeidet med masteroppgaven og gjennom mastergraden gitt meg som jeg bruker i jobben min:

Geologi-studiet på NTNU har gitt meg en allsidig bakgrunn innen geologi i tillegg til spesialisering i ressursgeologi og anvendt mineralogi som jeg nå har god nytte av i mitt doktorgradsarbeid. Jeg har tidligere jobbet to år som trainee i Norsk Bergindustris traineeprogram hvor jeg også fikk god bruk for min brede bakgrunn fra studiene.

Hvorfor vil jeg anbefale dette studiet:

"Berggrunns- og ressursgeologistudiet på NTNU gir en allsidig geologisk utdanning med mange muligheter for jobb etter endt studium, både innen forskning, forvaltning og i mineralindustrien"

Berggrunns- og ressursgeologistudiet på NTNU gir en allsidig geologisk utdanning med mange muligheter for jobb etter endt studium, både innen forskning, forvaltning og i mineralindustrien. Det er et veldig interessant og samfunnsnyttig studium med mange muligheter for fordypning innen geologi. Jeg har spesielt satt pris på at det er et praktisk rettet studium med mange ekskursjoner og feltkurs i inn- og utland. Det aller beste med studiet er studiemiljøet, jeg sitter igjen med mange gode minner og venner for livet!

Ida Røisi, PhD candidate