Bakgrunn og aktiviteter

Fagfelt/Arbeidsområde

Studiekoordinator

  • Studieplanarbeid
  • Informasjon om utdanningstilbud
  • Studieveiledning
  • Koordinering og oppfølging av studentassistenter og stipendiater med undervisningsoppgaver
  • Utrednings- og utviklingsoppgaver innen studiefaglige områder
  • Kvalitetssikring av emneportefølje