Bakgrunn og aktiviteter

Mine arbeidsoppgaver er:

Leder for teknisk og administrativt ansatte ved IGP

  • Virksomhetsstyring
  • Personalansvar
  • Sykefraværsoppfølging
  • Lederstøtte
  • Medlem av ledergruppen