Bakgrunn og aktiviteter

Mine arbeidsoppgaver er:

  • Leder for teknisk og administrativt ansatte
  • Controller - Utarbeidelse av budsjetter, regnskapsrapporter og prognoser
  • Rekruttering
  • Kvalitetssikring av kontrakter
  • Medlem av ledergruppen
  • Saksfordeler i ePhorte