Priser for analyserettigheter

Priser for analyserettigheter

For å kunne forvalte HUNT-materialet og ivareta drift av HUNT databank, deriblant videre utvikling og kvalitetssikring, er det nødvendig med et økonomisk vederlag.

Universitetene er pålagt å prise etter TDI-modellen. Dette medfører justerte priser for data og materiale fra HUNT. Prisene gjelder fra 1. juni 2019.

  • Artikkelpris NOK 30.000 for bidragsforskning, sum for et PhD prosjekt a 3 artikler blir da NOK 90.000. I tillegg kommer MVA for eksterne prosjekter.
  • Artikkelpris NOK 33.000 for oppdragsforskning pluss MVA.
  • Der HUNT-data brukes sammen med data fra 2 eller flere andre cohortstudier (ikke registre), beregnes en konsortie-pris ved inngåelse av avtale på NOK 30.000 + evt MVA /pr prosjekt. Her faktureres ikke artikkelpris.
  • Når HUNT-data brukes som kontrollmateriale: NOK 10.000 per artikkel.
  • For studentoppgaver (bachelor-, master-, hovedoppgaver) er prisen NOK 2.000 per oppgave.
  • Timepris for utarbeiding av tabeller (ikke datafil), minstepris NOK 3.000. Deretter NOK 800,-- per påløpt arbeidstime.
  • Bruk av SNP’er med en tidligere kjent assosiasjon medfører et påslag av NOK 10.000 per artikkel. Prosjekt som bruker færre enn 10 SNP'er betaler NOK 5.000
  • Mer info om disse SNP'ene finnes hos KG Jebsen senteret for genetisk epidemiologi.

Se "Retningslinjer for forvaltning og bruk av data og biologisk materiale fra Helseundersøkelsene i Nord-Trøndelag" for nærmere informasjon.
Det finnes en egen prisliste for uttak av biologisk materiale sidene om biobanken.

forskning-pictogram

Obs HUNT forskere! Nye retningslinjer for bruk av HUNT materiale

Obs HUNT forskere! Nye retningslinjer for bruk av HUNT materiale

Gjelder fra og med 1.oktober 2019 — "Retningslinjer for forvaltning og bruk av data og biologisk materiale fra Helseundersøkelsene i Nord-Trøndelag" 

Du finner dokumentet på siden om forskning, datatilgang, under "lenker".