HUNT-senter for molekylær og klinisk epidemiologi

HUNT-senter for molekylær og klinisk epidemiologi

Variabeloversikt

Hvem er vi?

Hvem er vi?

I 2016 ble Forskningsgruppe for genetisk epidemiologi tildelt status som K.G. Jebsen-senter for genetisk epidemiologi. Senteret har vokst betydelig siden da, og fra å være 8 forskere/analytikere er vi nå en multidisiplinær forskergruppe på nærmere 40 personer.

Senteret har et stort nettverk, både nasjonalt og internasjonalt, og det er publisert nærmere 400 artikler affiliert til K.G. Jebsen-senter for genetisk epidemiologi siden 2016.

Anvendelsen av HUNT-data har alltid vært en sentral ressurs, og senteret har bidratt til en betydelig digitalisering av det biologiske HUNT-materiale.

Klinisk epidemiologi er en kombinasjon av klinisk, epidemiologisk og biostatistisk ekspertise, og gjennom translasjonell forskning ønsker vi å kunne bedre forståelsen og behandlingen av et bredt spekter av medisinske tilstander, estimere risiko for sykdom og studere sykdomsforløp rettet mot bedre forebygging og forbedret behandling. Dette er forskning som ofte er basert på anvendelse av ulike registre og biologiske analyser, og i vår region står HUNT i særklasse som helseregister.