HUNT-senter for molekylære og klinisk epidemiologi

HUNT-senter for molekylære og klinisk epidemiologi

Forskning

HUNT-senter for molekylær og klinisk epidemiologi (MCE)

HUNT-senter for molekylær og klinisk epidemiologi (MCE) er et samarbeid i grensesnittet mellom epidemiologiske studier, genetisk epidemiologi, molekylær epidemiologi og klinisk translasjon.

Ved hjelp av befolkningsstudier studerer vi hvordan biologi, livsstil og miljø påvirker helsen vår. Basert på storskala dataanalyser og mendelsk randomisering identifiserer vi risikomarkører og avdekker årsakssammenhenger for komplekse sykdommer.

Gjennom utviklingen av bedre og mer presise behandlings- og forebyggingsstrategier tar vi sikte på å sette i gang randomiserte, kontrollerte studier i samarbeid med kliniske miljøer.

Enhet for anvendt metode og statistikk

HUNT-senter for molekylære og klinisk epidemiologi