HUNT biobank - prøverør

All information regarding HUNT research can also be found on our English webpage, please click on the flag in the right hand corner. 
 

Forskning

Målet med Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) er å skaffe ny kunnskap om de store folkehelseproblemene. Forskere tilknyttet norske institutter kan som prosjektledere søke om tilgang til HUNT materiale for REK godkjente forskningsprosjekt.

 

HUNT Biobank

HUNT biobank er en godt etablert og moderne forskningsbiobank med høyteknologisk utstyr for lagring, analyse, prøvehåndtering og utlevering av biologiske prøver. Vi tar imot, lagrer, bearbeider og analyserer prøver fra HUNT og andre undersøkelser.

 

Om HUNT

Mer info om HUNT forskningssenter og HUNT undersøkelsene. 
 

HUNT4

HUNT4 starter opp i 2017 - les mer!

 

HUNT forskningssenter er del av NTNU, Fakultet for medisin og helsevitenskap, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie.

Adresse:

HUNT forskningssenter
Forskningsveien 2
7600 Levanger

Tlf: 74 07 51 80 / 74 01 92 40
E-post: hunt@medisin.ntnu.no

Organisasjon og ledelse for HUNT forskningssenter

Ansatte ved HUNT forskningssenter