Forskning

Forskning

Forskning

Målet med Helseundersøkelsen i Trøndelag (HUNT) er å legge til rette for forskning som fører til ny kunnskap om folkehelse. Forskere tilknyttet norske institutter kan som prosjektledere søke om tilgang til HUNT-materiale for forskningsprosjekt som er godkjent av en etisk komite.

HUNT biobank

HUNT Biobank

HUNT biobank er en moderne forskningsbiobank med høyteknologisk utstyr for lagring, analyse, prøvehåndtering og utlevering av biologiske prøver, både fra HUNT og andre undersøkelser. 

Analyseoversikt HUNT biobank

Prosjektavtale - HUNT biobank 

HUNT-prøver (biologisk materiale)

Priser

Priser 

For å kunne forvalte HUNT-materialet og ivareta drift, utvikling og kvalitetssikring av HUNT forskningssenter, er det nødvendig med et økonomisk vederlag. 
Les mer om priser for analyserettigheter, bidrags- og oppdragsforskning her.

HUNT-data

HUNT-data

Tilgang til egen datafil og biologisk materiale kan gis etter søknad og inngått avtale. En slik avtale gir rettigheter til å forske på en eller flere bestemte problemstillinger i en tidsavgrenset periode, og til å publisere et bestemt antall artikler. Les mer om datatilgang og bestill variabler på våre engelske sider om datatilgang.

HUNT databank

Retningslinjer for forvaltning og bruk av data og biologisk materiale fra HUNT

GWAS-data fra HUNT

Spørreskjema fra HUNT1-HUNT4

Samtykkeskjema (i venstremeny)

Retningslinjer for publisering av forskningsresultater som bruker HUNT-data | Guidelines for publication of research results using HUNT-data

Bestilling av utvalgte SNP-er

Bestilling av utvalgte SNP-er 

Det er mulig å søke om bruk av SNP-data med kjente assosiasjoner: kontakt@hunt.ntnu.no

Kontakt Maiken E. Gabrielsen ved spørsmål om SNP-er.

SNP-ene er samlet i en katalog som driftes av K.G. Jebsen-senter for Genetisk Epidemiologi.