All information regarding HUNT research can also be found on our English webpage, please click on the flag in the right hand corner. 

Forskning

Målet med Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) er å legge ti rette for forskning som fører til ny kunnskap om folkehelse. Forskere tilknyttet norske institutter kan som prosjektledere søke om tilgang til HUNT materiale for forskningsprosjekt som er godkjent av en etisk komite.

Søk om HUNT data

HUNT Biobank

HUNT biobank er en godt etablert og moderne forskningsbiobank med høyteknologisk utstyr for lagring, analyse, prøvehåndtering og utlevering av biologiske prøver. Vi tar imot, lagrer, bearbeider og analyserer prøver fra HUNT og andre undersøkelser.

Om HUNT

Mer info om HUNT forskningssenter og HUNT undersøkelsene. 

HUNT4

HUNT4 varte fra september 2017 til februar 2019. Det ble samlet inn spørreskjemadata, kliniske måledata og prøver fra over 55.000 voksne og mer enn 8.5000 ungdommer.

Nye retningslinjer for bruk av HUNT materiale fra 1. august 2019

Fra 1. august 2019 vil vi håndtere nye retningslinjer.

De nye retningslinjene skal være tydelig på hvordan HUNT forskningssenter forvalter HUNT materiale og dermed bidra til forutsigbarhet og transparans for forskere som ønsker å bruke HUNT materiale og for deltakere i HUNT. 

De nye retningslinjene vil regulere tilgangen til HUNT materiale fra og med oktober 2019.

Nytt i retningslinjene:

  • HUNT forskningssenter garanterer ikke lenger eksklusivitet på problemstillinger i søknader.
  • Kommersielle aktører vil ha tilgang til HUNT opplysninger, men all forskning skal offentliggjøres gjennom publikasjoner
  • De nye retningslinjer gir en tydelig beskrivelse av kriterier for godkjenning av søknader.

 

Det som ikke er endret:

  • Forskning som bruker HUNT materiale skal bidra til økt kunnskap om helse og sykdom
  • Alle HUNT prosjekt trenger etisk godkjenning
  • HUNT materialet skal utnyttes optimalt
  • Betaling skjer per planlagt publikasjon

Adresse:
HUNT forskningssenter
Forskningsveien 2
7600 Levanger

Tlf: 74 07 51 80 / 74 01 92 40
E-post:hunt@medisin.ntnu.no

Obs HUNT forskere! Nye retningslinjer for bruk av HUNT materiale