Forskning

Forskning

Forskning

Målet med Helseundersøkelsen i Trøndelag (HUNT) er å legge til rette for forskning som fører til ny kunnskap om folkehelse. Forskere tilknyttet norske institutter kan som prosjektledere søke om tilgang til HUNT-materiale for forskningsprosjekt som er godkjent av en etisk komite.

HUNT biobank | HUNT databank | HUNT Cloud | HUNT-senter for molekylær og klinisk epidemiologi