Deltaker i HUNT

Deltaker i HUNT

Helseundersøkelsene i Trøndelag (HUNT) er en stor samling av helseopplysninger og blodprøver som har som formål å finne ut hvorfor noen blir syke mens andre holder seg friske, hva som påvirker helsa vår, og hvordan helsa vår påvirker livet. Derfor samler vi opplysninger og biologisk materiale fra mange tusen trøndere.

Når vi vet mer om levekår og helse vil helsepersonell, folkehelseansvarlige og hver og en av oss ha større mulighet for å holde seg friske, eller bli raskere friske etter sykdom. Ved å forske på dine helseopplysninger og blodprøver kan vi:

  • følge folkehelsa over tid
  • finne ut hvilke faktorer som fremmer helse og hva som kan forårsake sykdom
  • finne genetiske årsaker for sykdom
  • finne ut mer om hvordan helse påvirker livsløp
  • forbedre folkehelsa gjennom opplysning til leger, myndigheter med ansvar for helse og folk generelt
  • bidra til utvikling av nye medisiner
  • bidra til et sunnere samfunn for alle

Som HUNT-deltaker bidrar du til utallige forskningsprosjekt og massevis av vitenskapelige publikasjoner som gir nye innsikter om helse og sykdom.

Deltakerne - den viktigste brikken

Deltakerne i HUNT er den viktigste brikken i HUNTs suksess. At så mange har stilt opp frivillig og avgitt opplysninger og biologisk materiale er grunnlaget for all HUNT-forskning, og det er helt unikt i verden. All forskning generert gjennom HUNT har også ført til etablering av HUNT forskningssenter med en toppmoderne biobank, databank, lagringssenter og høyt kvalifiserte medarbeidere.

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

2021-2022

2020-2021

Nyhetsbrev HUNT forskningssenter

2017-2019: HUNT4-informasjonsmateriell

2016

bilde med lenke til deltakerbrev 2016

2015

bilde med lenke til deltakerbrev 2015

2014

bilde med lenke til deltakerbrev 2016

2013

bilde med lenke til deltakerbrev 2013

2012

bilde med lenke til deltakerbrev 2012

2010

bilde med lenke til deltakerbrev 2010