HUNT biobank

– en regional, nasjonal og internasjonal biobankressurs

HUNT biobank er en godt etablert og moderne forskningsbiobank med høyteknologisk utstyr for lagring, analyse, prøvehåndtering og utlevering av biologiske prøver. Det biologiske materialet skal holde en høy kvalitet og være oppbevart i henhold til Datatilsynets lover og forskrifter. HUNT Biobank håndterer materiale fra HUNT-undersøkelsene, CONOR og biologisk materiale fra andre forskere og helseundersøkelser for lagring, analyse og bearbeiding. HUNT biobank er ISO sertifisert (ISO-9001).

Vi tar imot oppdrag fra forskere som ønsker lagring, alikvotering eller analysering av prøver. Ta gjerne kontakt!

Lagring

 • For lagring og plukking av DNA-prøver har biobanken et automatisert lager (REMP) på - 20 °C. Lageret har en lagerkapasitet på knapt 900 000 matrixrør.
 • Biologisk materiale som for eksempel blod, serum og plasma lagres i kiste- og skapfrysere ved - 80 °C. I tillegg har vi et automatisert lager på - 80 °C for lagring og plukking av prøver.
 • Biobanken har et større nitrogenlager hvor lagring ved -196 °C er ment som langtidslagring og har i dag en total lagringskapasitet på ca.1,3 millioner matrixrør. Nitrogenlageret er koblet til et overvåkingssystem som blant annet sikrer automatisk påfylling av flytende nitrogen ved behov. I nitrogentankene lagres blod, serum og plasma fra HUNT3. For tiden lagres også en liten andel ikke-humant biologisk materiale av truede dyrearter.
 • Lagring i romtemperatur (brannskap) av FTA-kort med DNA fra munnhuleslimhinne-epitel fra deltakerne som har deltatt i Ung-HUNT3 (2006-2008) og Hel-BUP (St. Olavs hospital).

Analyse

 • "High through-put" SNP genotyping på inntil 5000 prøver pr dag pr SNP (TaqMan-basert – 7900HT Fast Real-Time PCR System, Life Technologies)kan utføres ved biobanken.
 • Biokjemiske analyser i serum / plasma kjøres på ABX Pentra 400 og immuno-kjemiske analyser utføres ved hjelp av Liaison, i tillegg til at vi har Urisys 1100 for urinstix-målinger. Se vår analyseroversikt.
 • Analyse av DNA kvantitet og kvalitet utføres ved hjelp av spektrofotometri (NanoDrop1000, NanoDrop 8000 ogTrinean Dropsense96) og/eller ved bruk av PicoGreen.
 • Kvalitetskontroll på RNA-prøver utføres ved bruk av bioanalyzer (Agilent 2100 Bioanalyzer).

Prøvehåndtering og utlevering

 • Biobanken har automatiserte løsninger for alikvotering (Tecan EVO) og fraksjonering (RTS Assay Station) av biologisk materiale.
 • Det gjennomføres robotisert - (Hamilton – chemagic STAR) og manuell DNA-ekstraksjon fra blod, buffycoat og saliva.
 • Forskere etterspør ofte spesifikke konsentrasjoner av DNA. Konsentrasjonsmåling og normalisering (Biomek NX ogBiomek FX, PicoGreen-basert) av DNA til bestemte konsentrasjoner er derfor ofte nødvendig.

Les mer om ekstraksjon og normalisering av DNA ved HUNT biobank.

LIMS/Hubris

HUNT har utviklet et eget LIMS (Laboratory Information Management System) for å sikre sporbarhet og oversikt over det biologiske materialet. Dette systemet, Hubris (HUNT Biobank Resource Information System), er en database hvor informasjon kan knyttes opp mot hver enkelt prøve; hvilke uttak til prosjekt som er utført, resterende volum i røret, konsentrasjon eller kvalitet på prøven mm. LIMS gir en automatisert og sikker håndtering av store mengder data.

Nasjonal og internasjonal ressurs

Biobanken er en nasjonal biobank for CONOR (Cohort of Norway), med ~250 000 DNA-prøver fra alle de store norske helseundersøkelsene samlet.

Gjennom oppbyggingen av HUNT biobank har vi lagt strenge kvalitetskrav til grunn ved innsamling og håndtering av prøvene. Etterspørselen etter disse forskningsressursene har vært økende og bidratt til at HUNT-forskere og HUNT-materiale har inngått i en rekke prestisjetunge forskningsprosjekter både nasjonalt og internasjonalt innen genetisk epidemiologi.

Tilgang til HUNT-materiale

Forskere kan søke om tilgang til HUNT-materialet (DNA, blod, serum og plasma) eller analyseresultater fra disse.

Eksterne oppdrag

HUNT Biobank tar imot biologisk materiale fra eksterne forskere og helseundersøkelser for ekstraksjon av DNA, analyse og/eller lagring ved biobanken, se prisliste. Ta gjerne kontakt for nærmere avtale eller prisforespørsler.

Wed, 01 Mar 2017 14:56:29 +0100

Manuell pipetering i biobanken

Hva er en biobank?

En biobank er en samling av humant biologisk materiale som består av en eller flere prøver. Humant biologisk materiale defineres som organer, deler av organer, celler og vev og bestanddeler av slikt materiale, det vil si DNA, RNA eller proteiner. En slik samling av materiale er en biobank enten prøvene kan spores tilbake til en identifiserbar person eller ikke.

Formålet er å sikre at innsamling, oppbevaring, behandling og destruksjon av materiale som inngår i en biobank foretas på en etisk forsvarlig måte, og at biobanker utnyttes til individets og samfunnets beste.