HUNT Biobank

HUNT Biobank

– En regional, nasjonal og internasjonal biobankressurs

Variabeloversikt

Bilde fra lab

HUNT biobank

HUNT biobank

HUNT Biobank er en godt etablert og moderne forskningsbiobank med høyteknologisk utstyr for lagring, analyse, prøvehåndtering og utlevering av biologisk materiale. Materialet blir oppbevart i henhold til Datatilsynets lover og forskrifter og skal kunne brukes til fremragende forskning, både nå og senere. 

Vi håndterer materiale fra HUNT-undersøkelsene, CONOR og biologisk materiale fra andre forskere og helseundersøkelser for lagring, analyse og bearbeiding.

Våre tjenester

 • Ved HUNT biobank lagres humant biologisk materiale som for eksempel DNA, blod, serum, plasma, buffycoat, urin, fæces, spytt og vev. I tillegg lagres også en liten andel ikke-humant biologisk materiale fra truede dyrearter.
 • Vi disponerer et automatisert Brooks -80°C fryselager. Dette lageret benyttes for lagring og utplukk av biologisk materiale. Lageret har en lagerkapasitet på ca. 13 millioner matrixrør. 
 • HUNT biobank har et nitrogenlager som består av 16 nitrogentanker som rommer 1000 liter hver. Hver tank har plass til ca. 100 000 matrixrør a 1.4 ml, og tilsammen kan vi lagre 1.6 millioner rør. Rørene lagres i gassfasen i nitrogentanken, denne holder en temperatur på -187°C. Lagring i nitrogen benyttes kun for langtidslagring.
 • I tillegg lagres en del biologiske materiale i kistefrysere ved -20°C, kistefrysere ved -80°C og i brannskap ved romtemperatur.
 • Biobanken har automatiserte løsninger for alikvotering (Tecan Freedom EVO 150) og fraksjonering (Tecan Freedom EVO 200) av biologisk materiale.
 • Det gjennomføres automatisert (Chemagic Star, Hamilton) og manuell DNA-ekstraksjon fra blod, buffycoat og saliva.
 • Det gjennomføres semi-automatisert DNA-ekstraksjon av munnhule/buccal celler (Maxwell 16).
 • Det gjennomføres semi-automatisert RNA-ekstraksjon av fullblod fra Tempus blodrør (Maxwell 16).
 • Ved ekstraksjon av andre typer biologiske materialer undersøkes det om instrumenter og protokoller kan tilpasses. 

HUNT biobank kan utføre ulike analyser av biologisk materiale:

 • "High through-put" SNP genotyping i DNA på inntil 5000 prøver pr dag pr SNP (TaqMan-basert – 7900HT Fast Real-Time PCR System, Life Technologies).
 • Biokjemiske analyser i serum, plasma og urin kjøres på ABX Pentra 400 og immunokjemiske analyser utføres ved hjelp av Liaison, i tillegg til Urisys 1100 for urinstrimmel-analyser. Se vår analyseoversikt til høyre.
 • Immunologiske analyser ved hjelp av ELISA.
 • Analyse av DNA kvantitet og kvalitet utføres ved hjelp av spektrofotometri (NanoDrop1000, NanoDrop 8000 og Trinean Dropsense96) og/eller ved bruk av PicoGreen.
 • Analyse av RNA-kvantitet og kvalitet utføres ved bruk av Agilent 2100 Bioanalyzer og Nanodrop 1000/Nanodrop 8000

Analyseoversikt

Utlevering av biologisk materiale er primært i format av matrixrør eller 96-brønners plater, men kan tilpasses ved behov. 

Vi utleverer biologisk materiale innsamlet gjennom HUNT-undersøkelsene, men håndterer i tillegg andre prøver innsamlet gjennom små og store forskningsprosjekt. Se (lenke) om informasjon og forespørsel om håndtering av eksternt biologisk materiale.    

HUNT biobank har utviklet et eget LIMS (Laboratory Information Management System) for å sikre sporbarhet og oversikt over det biologiske materialet. Dette systemet, Hubris (HUNT Biobank Resource Information System),  gir en automatisert og sikker håndtering av store mengder data.

HUNT biobank er en nasjonal biobank for CONOR (Cohort of Norway), med ~250 000 DNA-prøver fra alle de store norske helseundersøkelsene samlet.

Gjennom oppbyggingen av HUNT biobank har vi lagt strenge kvalitetskrav til grunn ved innsamling og håndtering av prøvene. Etterspørselen etter disse forskningsressursene har vært økende og bidratt til at HUNT-forskere og HUNT-materiale har inngått i en rekke prestisjetunge forskningsprosjekter både nasjonalt og internasjonalt.

Forskere kan søke om tilgang til HUNT-materialet (DNA, blod, serum og plasma) eller analyseresultater fra disse.

Skal du starte et forskningsprosjekt med innsamling av prøvemateriale fra mennesker?
Har du samlet inn prøver og lurer på beste lagringsmetode?
Skal prøver bearbeides, avpipetteres, utleveres eller analyseres?
 
HUNT biobank kan være din partner!
 
Vi har lang erfaring med hele biobankkjeden fra innsamling til oppbevaring, utlevering, analysering og destruksjon av prøver.
Alt du lurer på når det gjelder håndtering av menneskelig biomateriale snakker vi gjerne om. Det er en fordel å koble oss inn tidlig i prosessen for prosjektet kan gjennomføres på best mulig måte. Tenk for eksempel på:
 • innsamling av prøver med riktige materialer og prosedyrer
 • fordeler og ulemper med bruk av ulike typer rør og reagenser
 • transport av prøver
 • fordeling av materiale over flere rør
 • riktig, stabil og effektiv lagring
 • automatiserte løsninger
 • raskt uttak av prøver
 • normalisering, avpipettering, kvalitetsmåling
 • analysemetoder for ulike typer forskning
Vi tilbyr tjenester på alle disse områder. Kontakt oss for å drøfte mulighetene.

HUNT Biobank tar imot biologisk materiale fra forskere og helseundersøkelser for ekstraksjon av DNA, analyse og/eller lagring ved biobanken, se prisliste. Ta gjerne kontakt for nærmere avtale eller prisforespørsler.

DNA, prøver og lenker

Oversikt over HUNT-prøver

DNA-kvalitet

Relevante lenker og dokumenter (som avtaler, tilgang til data og priser)


Om HUNT Biobank

En biobank er en samling av biologisk materiale som består av en eller flere prøver. Biologisk materiale, slik som det lagret fra HUNT-undersøkelsene, består av blod, celler og vev, og inneholder DNA, RNA og protein. Disse blir isolert, analysert, og videre ivaretatt og lagret med tanke på god holdbarhet ved de mest optimale temperaturer, slik at det skal holde en høy kvalitet. En slik samling av materiale er en biobank.

Målet med HUNT Biobank er å kunne garantere at innsamling, lagring, håndtering og destruering av materialet gjøres på riktig måte, og blir brukt i fremragende forskning som oppfyller alle etiske krav. Slik håper vi å kunne bidra til ny kunnskap som igjen kan føre til bedre folkehelse

Kontakt

 

 

HUNT forskningssenter, Forskningsveien 2, 7600 Levanger

74 07 51 80 | 74 01 92 40 | 407 90 010

kontakt@hunt.ntnu.no

Ledelse og organisering Våre forskere Pressekontakt