HUNT biobank

– en regional, nasjonal og internasjonal biobankressurs

HUNT biobank er en godt etablert og moderne forskningsbiobank med høyteknologisk utstyr for lagring, analyse, prøvehåndtering og utlevering av biologisk materiale.

Prøver fra HUNT som så langt er hentet fra nær 100 000 unike personer og fra 150 000 gjennomførte prøvetakinger, fordeles i flere millioner alikvoter og lagres i automatiserte lagringsanlegg. 

Biologisk materiale blir fraksjonert, isolert, analysert, og videre ivaretatt og lagret med tanke på god holdbarhet ved de mest kjente optimale temperaturer, slik at det skal holde en høy kvalitet.

Materialet blir oppbevart i henhold til Datatilsynets lover og forskrifter og skal kunne brukes til fremragende forskning både nå og senere.

HUNT Biobank håndterer materiale fra HUNT-undersøkelsene, CONOR og biologisk materiale fra andre forskere og helseundersøkelser for lagring, analyse og bearbeiding. HUNT biobank er ISO sertifisert (ISO-9001).

Vi tar imot oppdrag fra forskere som ønsker lagring, alikvotering eller analysering av prøver. Ta gjerne kontakt!

HUNT biobank er ISO sertifisert (ISO-9001). 

Tue, 09 Jul 2019 17:12:12 +0200

Våre tjenester

HUNT biobank har gjennom håndtering av HUNT materiale lang erfaring i standardisert behandling av store mengder prøver.

Vi har inngående kunnskap innenfor lagring og håndtering av:

 • serum
 • plasma
 • fullblod
 • buffy-coat
 • immortaliserte celler på DMSO
 • RNA fra Tempus-rør
 • urin
 • saliva
 • fæces
 • ferdig ekstrahert DNA.

Hoveddelen av vårt prøvemateriale er lagret i microtubes Matrix®, og merket med en 2-D strekkode. Et laboratorieinformasjonsstyringssystem (LIMS / Hubris) er installert. 
Etterspørselen etter disse forskningsressursene har vært økende og bidratt til at HUNT-forskere og HUNT-materiale har inngått i en rekke prestisjetunge forskningsprosjekter både nasjonalt og internasjonalt innen genetisk epidemiologi.

Vi tilbyr vårt biobankkunskap til forskere som har samlet inn eller som ønsker å samle inn biologisk materiale.

Les mer om våre tjenester nedenfor og ta gjerne kontakt!

Lagring

 • Ved HUNT biobank lagres det humant biologisk materiale som for eksempel DNA, blod, serum, plasma, buffycoat, urin, fæces, spytt og vev. I tillegg lagres også en liten andel ikke-humant biologisk fra truede dyrearter.
 • Ved biobanken er det et automatisert Brooks -80°C fryselager. Dette lageret benyttes for lagring og utplukk av biologisk materiale. Lageret har en lagerkapasitet på ca. 13 millioner matrixrør. 
 • Biobanken har et nitrogenlager som består av 16 nitrogentanker som rommer 1000 liter hver. Hver tank har plass til ca. 100 000 matrixrør a 1.4 ml, og tilsammen kan vi lagre 1.6 millioner rør. Rørene lagres i gassfasen i nitrogentanken, denne holder en temperatur på -187°C. Lagring i nitrogen benyttes kun for langtidslagring.
 • I tillegg lagres en del av det biologiske materialet i kistefrysere ved -20°C, kistefrysere ved -80°C og i brannskap ved romtemperatur.

Alikvotering og ekstraksjon

 • Biobanken har automatiserte løsninger for alikvotering (Tecan Freedom EVO 150) og fraksjonering (Tecan Freedom EVO 200) av biologisk materiale.
 • Det gjennomføres automatisert (Chemagic Star, Hamilton) og manuell DNA-ekstraksjon fra blod, buffycoat og saliva.
 • Det gjennomføres semiautomatisert DNA-ekstraksjon av munnhule/buccal celler (Maxwell 16).
 • Det gjennomføres semiautomatisert RNA-ekstraksjon av fullblod fra Tempus blodrør (Maxwell 16).
 • Ved ekstraksjon av andre typer biologiske materialer undersøkes det om instrumenter og protokoller kan tilpasses. 

Analyse

HUNT biobank kan utføre ulike analyser av biologisk materiale:

 • "High through-put" SNP genotyping i DNA på inntil 5000 prøver pr dag pr SNP (TaqMan-basert – 7900HT Fast Real-Time PCR System, Life Technologies).
 • Biokjemiske analyser i serum, plasma og urin kjøres på ABX Pentra 400 og immunokjemiske analyser utføres ved hjelp av Liaison, i tillegg til Urisys 1100 for urinstiks analyser. Se vår analyseoversikt (koble til lenke).
 • Immunologiske analyser ved hjelp av ELISA.
 • Analyse av DNA kvantitet og kvalitet utføres ved hjelp av spektrofotometri (NanoDrop1000, NanoDrop 8000 og Trinean Dropsense96) og/eller ved bruk av PicoGreen.
 • Analyse av RNA kvanitet og kvalitet utføres ved bruk av Agilent 2100 Bioanalyzer og Nanodrop 1000/Nanodrop 8000.

Utlevering

Utlevering av biologisk materiale er primært i format av matrixrør eller 96-brønners plater, men kan tilpasses ved behov. 

Vi utleverer biologisk materiale innsamlet gjennom HUNT-undersøkelsene, men håndterer i tillegg andre prøver innsamlet gjennom små og store forskningsprosjekt. Se (lenke) om informasjon og forespørsel om håndtering av eksternt biologisk materiale.    

LIMS/Hubris

HUNT har utviklet et eget LIMS (Laboratory Information Management System) for å sikre sporbarhet og oversikt over det biologiske materialet. Dette systemet, Hubris (HUNT Biobank Resource Information System),  gir en automatisert og sikker håndtering av store mengder data.

Nasjonal og internasjonal ressurs

Biobanken er en nasjonal biobank for CONOR (Cohort of Norway), med ~250 000 DNA-prøver fra alle de store norske helseundersøkelsene samlet.

Gjennom oppbyggingen av HUNT biobank har vi lagt strenge kvalitetskrav til grunn ved innsamling og håndtering av prøvene. Etterspørselen etter disse forskningsressursene har vært økende og bidratt til at HUNT-forskere og HUNT-materiale har inngått i en rekke prestisjetunge forskningsprosjekter både nasjonalt og internasjonalt innen genetisk epidemiologi.

Tilgang til HUNT materiale

Forskere kan søke om tilgang til HUNT-materialet (DNA, blod, serum og plasma) eller analyseresultater fra disse.

Ditt prosjekt

HUNT Biobank tar imot biologisk materiale fra forskere og helseundersøkelser for ekstraksjon av DNA, analyse og/eller lagring ved biobanken, se prisliste. Ta gjerne kontakt for nærmere avtale eller prisforespørsler.