HUNT4

HUNT4

Over 56.000 nordtrøndere deltok i HUNT4, som fant sted mellom 2017 og 2019. Kvalitetssikrede data er tilgjengelig fra HUNTdatabank etter søknad til HUNT forskningssenter av personer tilknyttet norske institusjoner.

I forbindelse med fylkessammenslåingen ble det i 2019 også gjennomført en spørreundersøkelse i daværende Sør-Trøndelag. Opplysningene vil i første omgang brukes av kommunene og fylkeskommunen for å utarbeide helsestatistikk. Data vil også tilgjengeliggjøres for forskere.

HUNT-undersøkelsene

HUNT-undersøkelsene

Datamateriale

Datamateriale

Spørreskjema

De aller fleste deltakere har fylt ut spørreskjemaet de fikk tilsendt sammen med invitasjon om å delta. Klikk her for en oversikt over alle spørreskjema som er brukt i HUNT-undersøkelsene.

Kliniske målinger

 • Høyde
 • Vekt
 • Blodtrykk
 • Puls
 • Fordeling av fett og muskulatur i kroppen
 • Liv- og hofteomkrets

Prøvematerial

 • Blod
 • Spytt
 • Urin
 • Fæces

På grunn av avtaler og/eller behov for bearbeidelser vil ikke alt materialet bli gjort tilgjengelig for alle.

Utførte analyser

Utførte analyser

 • Kreatinin
 • Triglyserider
 • CRP
 • Kolesterol
 • HDL-Kolesterol
 • TSH
 • HbA1c
 • Maskindiff inkl. Hb, LKP, Trcytter

Tillegsprosjekt

Tillegsprosjekt

Les mer om tilleggsprosjektene våre her. 

Disse har som regel en embargoperiode på eget innsamlet materiale. Er du interessert i slike data kan du kontakte prosjektleder og søke om tilgang.