HUNT4 (2017-2019)

HUNT4 (2017-2019)

Over 56.000 nordtrøndere deltok i HUNT4. I forbindelse med fylkessammenslåingen ble det i 2019 også gjennomført en spørreundersøkelse i daværende Sør-Trøndelag, hvor 106.000 deltok i sør. Opplysningene vil i første omgang brukes av kommunene og fylkeskommunen for å utarbeide helsestatistikk. Data vil også tilgjengeliggjøres for forskere.

Kvalitetssikrede data er tilgjengelig fra HUNT databank etter søknad til HUNT forskningssenter av personer tilknyttet norske institusjoner.

Variabeloversikt

HUNT-undersøkelsene

Datamateriale

Datamateriale

Kliniske målinger

 • Høyde
 • Vekt
 • Blodtrykk
 • Puls
 • Fordeling av fett og muskulatur i kroppen
 • Liv- og hofteomkrets

Prøvematerial

 • Blod
 • Spytt
 • Urin
 • Fæces

På grunn av avtaler og/eller behov for bearbeidelser vil ikke alt materialet være tilgjengelig for alle.

Utførte analyser

Utførte analyser

 • Kreatinin
 • Triglyserider
 • CRP
 • Kolesterol
 • HDL-Kolesterol
 • TSH
 • HbA1c
 • Maskinell differensialtelling, inkl. Hb, LPK, Trombocytter

Spørreskjema HUNT4

Spørreskjema HUNT4

Spørreskjema 1

Alle deltakere fra 20 år og oppover, begge kjønn pdf

Spørreskjema 2

Alle kvinner mellom 20-29 år pdf
Alle kvinner mellom 30-69 år pdf

Alle kvinner over 70 år pdf

Alle menn mellom 20-29 år pdf
Alle menn mellom 30-69 år pdf
Alle menn over 70 år pdf

Intervju Feltstasjon

Intervju voksen pdf

Spørreskjema 3

Diabetes pdf
Alternativ medisin pdf 
Tannhelse pdf
Leddplager pdf
Hørsel pdf
Kosthold
 pdf
Obstruktiv lungesykdom
 pdf 
70+ pdf

Èn helse: 
Bruksanvisning pdf 
Svarskjema pdf
Samtykkeskjema pdf

Spørreskjema HUNT i Sør (HUNT4)

Webskjema 18-69 pdf
Webskjema yrkesliv 18-69 pdf
Papirskjema 70+ pdf
Webskjema 70+ pdf
Spørreskjema ikke-møtt pdf