HUNT5 (2027-2029)

HUNT5 (2027-2029)

Oppdaterte befolkningsdata er etterspurt av både lokale og sentrale helsemyndigheter, og ikke minst i forbindelse med forskning og samfunnsplanlegging. Siden forrige undersøkelse i 2017-2019 har vi opplevd store omveltninger i Norge, både med tanke på pandemi, økonomi og andre samfunnsaktuelle områder, som psykisk helse, ungdom og eldre. HUNT er derfor i startfasen av å planlegge neste befolkningsundersøkelse, HUNT5, og vi har som mål å starte opp i 2027. 

Mer informasjon: www.HUNT5.no

HUNT-undersøkelsene