Studier

NTNU Handelshøyskolen

Studier

NTNU Handelshøyskolen tilbyr utdanning på bachelor-, master og doktorgradsnivå, i tillegg til deltids-, etter-, og videreutdanning.  


Illustrasjonsfoto: Studenter som jobber

01 jul 2020

Søke fritak?

Søke fritak?

Du kan søke om å få bruke utdanningen din fra andre læresteder i graden din ved NTNU.
Her finner du informasjon om hvordan du søker.

Vil du bli regnskapsfører?

Vil du bli regnskapsfører?

For å bli regnskapsfører må du ha oppnådd graden Bachelor i regnskap og revisjon, eller ha oppnådd graden Bachelor i økonomi og administrasjon med gitt fagkrav.