Forskning

NTNU Handelshøyskolen

Forskning


NTNU Handelshøyskolen skal drive god bedriftsøkonomisk forskning som bidrar til å styrke undervisningen og gi bedre beslutningsgrunnlag for næringsliv og offentlig forvaltning. 


Forskningsproduksjon

Fagmiljøet ved NTNU Handelshøyskolen står for en betydelige forskningsproduksjon, både innenfor grunnforskning, anvendt forskning og formidling. NTNU Handelshøyskolen er også synlig i media gjennom et stort antall artikler, reportasjer og intervjuer. 


Forskerutdanning

Vi tilbyr en egen doktorgradsutdanning i økonomistyring, hvor fagmiljøet er på et høyt internasjonalt nivå og blant de beste i Norden. Det stadig økende antallet doktorgradsstipendiater forventes å gi en ytterligere styrkning i forskningsaktiviteten i årene som kommer. 


Forskningsseminarer

To ganger i måneden holdes det stabsseminar hvor nyere forskningsprosjekter og tema som kan ha allmenn interesse tas opp. Seminarene er også tilgjengelig for masterstudenter.


Positive ringvirkninger

Forskningsaktivitenene innenfor alle fagområdene på NTNU Handelshøyskolen er stadig økende, og flere av forskerne har mottatt internasjonale utmerkelser. Fagmiljøets forskning innenfor bedriftsøkonomi bidrar til å styrke undervisningen og har positive ringvirkninger for næringsliv og offentlig forvaltning.


17 feb 2020

Forskning

Illustrasjonsfoto: bøker

 

Forskning

Illustrasjonsfoto: debatt

 

Forskning

Illustrasjonsfoto: bokskap med publiserte lærebøker