Økonomi og administrasjon

Økonomi og administrasjon

Master i økonomi og administrasjon - Siviløkonom

Foto: Elin Iversen/NTNU

studyprogramme-autofacts-portlet

 • MasterFulltid, 5 år
 • Studiested Trondheim
 • Opptakskrav Se opptak
 • Studieplasser 105
 • SpråkNorsk
 • Søknadsfrist 15. april
MSIVØK5, Mon Jun 17 22:46:31 MEST 2024 | M5

En siviløkonom fra NTNU har allsidige kunnskaper om ledelse, etisk refleksjon, finansiering og drift av private bedrifter og offentlige virksomheter. Som student på femårig økonomi og administrasjon skal du også kunne forstå samspillet mellom teknologi og økonomi. Master i økonomi og administrasjon gir deg rett til å benytte tittelen Siviløkonom.

Du vil gjennom dette studiet lære å se nye muligheter, som vil gjøre deg i stand til å evaluere komplekse markeder, gjennomføre nye løsninger og forretningsområder for å tilpasse kunders behov. Vi tar sikte på å utdanne kandidater som skal kunne innfri samfunnets krav om bærekraftig produksjon, og fremtidig utvikling i offentlig og privat sektor.

I løpet av studietiden vil du få kunnskap om og erfaring med problemløsning og teamarbeid. Dette vil gjøre deg i stand til å jobbe i et globalt konkurranseutsatt næringsliv eller i en offentlig sektor som er i stadig utvikling. Grunnprinsipper som ivaretar blant annet etisk forsvarlig kunnskapsutvikling, økonomisk vekst, klimautfordringer og arbeidsmiljø vil være sentralt.

I løpet av studiumet vil du få innsikt i, og forståelse av:

 • bredden i bedriftsøkonomisk teori, med spesielt fokus på styring av økonomiske ressurser på en bærekraftig måte
 • hvordan kvantitative analyser, digitale verktøy og Big Data kan brukes til å forstå forskjellige sider av næringslivet
 • finansielle teorier, beslutning under usikkerhet og risikovurdering
 • ulike typer relasjoner mellom bedrift og marked, markedsanalyse, kommunikasjon og merkevarebygging
 • utvikling, innovasjon og endring i organisasjoner, ledelsesmessige utfordringer og bedriften som strategisk aktør

Les mer om hva du lærer

Masterstudiet/siviløkonomstudiet kvalifiserer til krevende jobber innenfor privat og offentlig virksomhet, og gir allsidige karrieremuligheter innenfor områder som for eksempel bank og finans, industri, forsikringsbransjen, konsulentbransjen, media, offentlig forvaltning eller ideelle organisasjoner.

Siviløkonomer fra NTNU Handelshøyskolen er attraktive i arbeidsmarkedet. De som er aktive arbeidssøkere har ofte jobben klar før de er ferdige med studiet. Undersøkelser viser at nesten alle har relevante jobber 6 måneder etter at de er ferdig utdannet. Studiet vil også kvalifisere til PhD-studier ved fakultetet eller ved andre handelshøyskoler i inn- og utland.

Eksempler på arbeidsområder for siviløkonomer:

 • administrasjon og ledelse
 • finansiering av bedrifter/virksomheter
 • økonomisk analyse, regnskap, budsjett og prognosearbeid
 • samfunnsøkonomisk analyse
 • prosjektledelse
 • revisjon, innkjøp og logistikk
 • markedsføring, PR og kommunikasjon
 • personalutvikling/HR
 • ekstern konsulentvirksomhet
 • undervisning, forskning eller utredningsarbeid

Les mer om jobbmulighetene

Studentforeningen STØH er en av byen mest aktive studentforeninger. Gjennom fadderordningen møter STØH de nye studentene første studiedag og kan gjennom sine tretten underutvalg tilby noe for alle. Meld deg inn i studentforeningen, det vil du ha stort utbytte av. Du velger selv hvor mye eller hvor lite du ønsker å engasjere deg.

Les mer om studiemiljøet

De første tre årene er tilsvarende en bachelorgrad i økonomi og administrasjon hvor du får en grunnleggende innføring i økonomisk-administrative fag som du vil bygge videre på senere i studieløpet. Videre vil du velge områder du ønsker å fordype deg i. Studenter som går 5-årig løp kan gjennomføre to semestre ved utenlandske læresteder med tilsvarende studieprogrammer.

Les mer om studiets oppbygning

Opptakskrav for studieprogrammet er generell studiekompetanse + matematikk R1 eller S1+S2. Dette er av Samordna opptak gitt kode MATRS.

 

Ordinær kvote: 

2023: 59,1

2022: 57,4

 

Førstegangsvitnemål:

2023: 53,6

2022: 52,4

 

 

Les mer om opptak og opptakskrav

Søknad og opptak

Vil du begynne å studere ved NTNU? Er du allerede student, og vil gå videre fra bachelor til master? Lurer du på muligheten til å bytte studieprogram eller ta enkeltemner?  

På opptakskontorets sider finner du informasjon om de ulike opptakene våre, søknadsfrister og hva du må dokumentere.

Opptakskontoret:

  opptak@ntnu.no  |    73 59 77 00

 

Ønsker du å kontakte oss på NTNU Handelshøyskolen?

https://www.ntnu.no/hhs/kontakt

Kontakt og veiledning