Om Handelshøyskolen

NTNU Handelshøyskolen

Om Handelshøyskolen

 

Illustrasjonsfoto: "Vrimla" på handelshøyskolen i Trondheim

NTNU Handelshøyskolen er en av landets fremste utdanninger innen økonomi, ledelse og administrasjon. Handelshøyskolen har ca. 1 200 studenter og tilbyr utdanning på et høyt faglig nivå. Studiemiljøet er godt og studentforeningen STØH er en av byens mest aktive. Dette gir mange muligheter for de som begynner som studenter hos oss. 

Kandidater som uteksamineres fra NTNU Handelshøyskolen er etterspurte både regionalt og nasjonalt i privat og offentlig sektor. 


Studentmiljø

Studentforeningen ved NTNU Handelshøyskolen er en av byens mest aktive. Foreningen møter nye studenter første skoledag gjennom en omfattende fadderordning, og året igjennom holdes det en rekke sosiale arrangementer. Studentene er svært engasjerte i foreningens mange utvalg, som dekker alt fra idrettslag og studentavis til næringslivsarbeid og karrieredager. Den populære næringslivsdagen “Vinterkonferansen” arrangeres hvert år av studenter ved Handelshøyskolen.


Næringsliv

Handelshøyskolen samarbeider tett med næringslivet, og deltar i mange prosjekter med eksterne aktører. Gjesteforelesere fra næringsliv og offentlig sektor inviteres inn i undervisningen, og studenter skriver ofte bachelor- og masteroppgaver basert på reelle bedriftscase.

Den tette kontakten med næringslivet gjør siviløkonomutdanningen vår svært relevant. Masteroppgavene skrives ofte i samarbeid med bedrifter. Vår master i ledelse av teknologi er startet på direkte etterspørsel fra næringslivet. Kombinasjonen av teknologi- og lederutdanning gir en unik kompetanse som er høyt etterspurt i arbeidsmarkedet. Nesten alle masterkandidater får jobbtilbud innen de er ferdige med studiet.

Våre executive masterprogram leveres i samarbeid med Nord Universitet og Copenhagen Business School, og har en internasjonal orientering. Kandidatene videreutvikles som ledere og styrker sine karrieremuligheter.


Internasjonalisering

NTNU har avtaler med en rekke høgskoler og universiteter i Australia, Europa og USA.

Bachelorstudenter har i løpet av andre studieår mulighet til å ta ett eller to semester i utlandet, og masterstudenter har mulighet til å ta første semester i andre studieår i utlandet. Vi tar også i mot internasjonale studenter fra mange land. Vitenskapelige ansatte og ph.d.-studenter har anledning til å ta forskningsopphold av ulik lengde i utlandet.

 

27 okt 2017

Om handelshøyskolen

 

 


- Visste du at vårt bachelorprogram i økonomi og administrasjon er et av Trondheims mest søkte studier? En utdanning fra oss er høyt ansett i næringslivet og i offentlig sektor, og jobbmulighetene er mange.

Arve Pettersen
instituttleder ved NTNU Handelshøyskolen 


 

Om handelshøyskolen

Illustrasjonsfoto: Biblioteket ved Handelshøyskolen i Trondheim

 

Om handelshøyskolen

Illustrasjonsfoto: "Vrimla" på Handelshøyskolen i Trondheim

 

Om handelshøyskolen

Illustrasjonsfoto: jente på utveksling