Masteravtale

Retningslinjer for masterstudenter ved Det humanistiske fakultet (HF) - rettigheter og plikter

Her finner du masteravtale for masterstudenter ved HF, revidert våren 2008. Retningslinjer og informasjon om rettigheter og plikter finner du på side 2 i avtaledokumentet.

Bokmål:
Masteravtale, pdf-format
Masteravtale, doc-format

Nynorsk:
Masteravtale, pdf-format
Masteravtale, doc-format

Engelsk:
Masteravtale, pdf-format
Masteravtale, doc-format


Kontakt ditt institutt dersom du har spørsmål angående masteravtalen.