Forskarutdanning

Ph.d.-studiet er ei forskarutdanning for personar som tek sikte på ein karriere innan høgare utdanning, forsking eller andre sektorar som krev akademisk spisskompetanse. Ph.d.-studiet er normert til 3 års fulltidsstudium og er sett saman av ein opplæringsdel og ein forskingsdel.

Det humanistiske fakultet er vertsfakultet for fire ph.d.-program:

Du finn meir informasjon om ph.d.-programma ved å følgje lenkja til det aktuelle ph.d.-programmet. Menyen du då får på venstre side vil hjelpe deg vidare.

Det humanistiske fakultet tildeler i tillegg graden dr.philos.

Stipendiatprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid

Stipendprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid er likestilt på nivå med annen forskerutdanning og fører fram mot førstekompetanse. Programmet tilbyr kandidater som har avsluttet den høyeste kunstutdanningen innen sitt fagfelt mulighet for tilsetning i en treårig stipendiatstilling for å ferdigstille et kunstnerisk utviklingsarbeid på høyeste nivå.

Ved Det humanistiske fakultet er Institutt for musikk knyttet opp til programmet. Søkere kan melde sin interesse til instituttet innen den årlige fristen 1. desember. Instituttet vil veilede videre i søknadsprosessen.

For mer informasjon, se Institutt for musikk og Programmets egne nettsider.

Illustrasjonsbilde/FOTO

Kontaktpersonar

Gro Lurås 
Telefon: 73 59 66 89

Vemund Warud
Telefon: 73 59 67 01

Viss du har spørsmål om disputas, kontakt:
Vera Hamran
Telefon: 73 59 61 72