Forsking

Forsking ved NTNU

NTNUs hovedprofil er teknisk-naturvitskapleg. Vi har fleire profesjonsutdanningar og stor fagleg breidde med humaniora, kunstfag, arkitektur, samfunnsvitskap, utdanningsvitskap, økonomi, medisin og helsevitskap.

Sentre, strategisk

Ung forsker i laboratorium
Foto: Geir Mogen/NTNU

Forskarar og forsking

NTNU samarbeider tett med SINTEF, næringsliv og industri, og arbeider konsentrert med innovasjon og entreprenørskap.

EU, ph.d., jobb

EU-flagg i Brussel. Foto.
Foto: EU

NTNU og Europa

Kunstnarisk