NTNU Forskning

ill.: Grønn teknologi. Foto: Geir Mogen/NTNU

Logo FNs bæreraftsmål

Forskning ved NTNU er en del av den løpende virksomheten gjennom prosjekter, program og ved egne sentre. NTNU er vertskap eller partner for 35 større, nasjonale forskningssentre. NTNU deltar i over 100 Horisont 2020-prosjekter og har 10 ERC grants.

NTNUs tematiske satsingsområder i 2014–2023 er bærekraft, energi, havrom og helse. I tillegg har NTNU strategiske satsinger i 2011–2020 på bioteknologi, digital og nano (muliggjørende teknologier).

NTNU arbeider konsentrert med innovasjon og entreprenørskap, og samarbeider tett med SINTEF, næringsliv og industri.

NTNU og SINTEF: Bedre sammen

Konsernsjef SINTEF Alexandra Bech Gjørv og rektor NTNU Gunnar Bovim. Foto: Thor Nielsen/NTNU

NTNU #1 blant universiteter i verden om å samarbeide med en enkelt industripartner, SINTEF.

Tall og fakta


Nobelprisen i medisin

May-Britt og Edvard Moser. Foto: Geir Mogen/NTNU

Nobelprisen i medisin 2014 ble tildelt professorene May-Britt Moser, Edvard Moser og John O'Keefe. Moser & Moser oppdaget at entorhinal cortex i hjernen har gitterceller, hjernens koordinatsystem.

Teknologigründer

Nuria Espallargas. Foto: Technoport

Professor Nuria Espallargas ble kåret til årets kvinnelige teknologigründer 2017 under Technoport. Espallargas har utviklet en metode for å omdanne silisiumkarbid til flytende form.

Forskning på termodynamikk

Øivind Wilhelmsen, European Federation of Chemical

Professor II Øivind Wilhelmsen er tildelt to prestisjepriser: Excellence Award fra European Federation of Chemical, og Prigogine Prize fra European Centre for Advanced Studies in Thermodynamics.

Formidling i Europa

Toril Aalberg. Fot: JRC

Professor Toril Aalberg fikk formidlingspris for kortfilm under EU4facts, arrangert av EU-kommisjonen. Aalberg leder studien Populist Political Communication in Europe (COST).