Gemini-senter

Gemini-senter

Internasjonalt framifrå saman

Gemini-sentera er ein strategisk samhandling mellom faggrupper frå NTNU, SINTEF, Universitetet i Oslo, St. Olavs Hospital og NTNU Samfunnsforsking.

SINTEF koordinerer Gemini-samarbeidet. Kontakt: 

NTNU er partnar i Gemini-sentera:

NTNU er partnar i Gemini-sentera:

Batteri – NTNU NV, SINTEF Energi og SINTEF Industri, 2020–2024

Bærekraftig havbruk – NTNU AD, NTNU HF, NTNU IE, NTNU IV, NTNU NV, NTNU SU, NTNU ØK, NTNU Samfunnsforskning og SINTEF Ocean, 2022–2026

CO2 Enhanced Oil Recovery & Storage – CEORS – NTNU IV og SINTEF Industri, 2020–2024

CO2 Impact – NTNU NV og SINTEF Industri, 2019–2024

COmputational Science communitY – COSY – NTNU, SINTEF og UiO, 2023–2027

Digital Technologies for Rehabilitation – NTNU, SINTEF, UiO og St. Olavs Hospital, 2023–2027

Digital Transformation Management – NTNU IE, SINTEF Digital og UiO MatNat, 2019–2027

Digitalisering og automatisering av fremtidens veitransport – NTNU IE, NTNU AD, SINTEF Community og SINTEF Digital, 2021–2025

Elektrisk Energi og Energisystemer – SINTEF Energi og NTNU IE, 2004–2026

Extended Realities – XR – NTNU IE, NTNU SU, SINTEF Digital og SINTEF Community, 2019–2027

Fysikalsk metallurgi – FysMet – NTNU IV, NTNU NV, SINTEF Industri og SINTEF Manufacturing, 2020–2024

Global Impact – NTNU og SINTEF, 2023–2027

Grønn luftfart – NTNU IE, SINTEF Energi og SINTEF Digital, 2021–2025

Havbunnsmineraler – NTNU, SINTEF og UiO, 2023–2027

Helse og klima – NTNU SU, NTNU IV, NTNU MH, SINTEF Ocean og SINTEF Digital, 2021–2025

Helsefremmende arkitektur og omgivelser – NTNU AD, SINTEF Digital, SINTEF Community og NTNU Samfunnsforskning, 2019–2027

Human Centred Manufacturing – NTNU ØK, SINTEF Digital og SINTEF Manufacturing, 2022–2026

Hydrokjemisk prosessteknologi i den sirkulære økonomien – HyProS – NTNU NV, UiO MatNat og SINTEF Industri, 2018–2026

Oppink - senter for forskning på inkludering i skole og oppvekst – NTNU Samfunnsforskning, NTNU MH, NTNU SU og SINTEF Digital, 2020–2024

Internet of Things – IoT – NTNU IE, SINTEF Digital og UiO MatNat, 2017–2024

InTRaCC – NTNU MH, St. Olavs Hospital, SINTEF Industri, UiO MF, 2023–2027

Kinetikk og katalyse (KinCat) – SINTEF Industri og NTNU NV, 2007–2027

Kundetilpasset produksjon – NTNU IV, SINTEF Digital, 2023–2027

Marin konstruksjonsteknikk – SINTEF Ocean og NTNU IV, 2003–2024

Maritim kommunikasjon – SINTEF Digital, SINTEF Ocean, NTNU IE, NTNU IV, 2012–2026

Maritim logistikk – SINTEF Ocean, SINTEF Digital, NTNU IV og NTNU ØK, 2012–2026

Medical Imaging Research and AI – MIRA – St. Olavs Hospital, NTNU MH, NTNU IE og SINTEF Digital, 2020–2024

Metallforming – NTNU IV, NTNU NV, SINTEF Industri, SINTEF Manufacturing, 2022–2026

MiMaC – NTNU IV, NTNU NV og SINTEF Industri, 2022–2026

NTNU and SINTEF Brussels Office – NTNU og SINTEF, 2020–2024

Post-Growth Futures – NTNU HF, NTNU SU, NTNU Samfunnsforskning, UiO, Senter for Utvikling og miljø, 2023–2027

Quantum Computing – NTNU IE, NTNU NV, UiO MatNat og SINTEF Digital, 2020–2024

Resilient Critical Infrastructures and Societies – NTNU SU, NTNU ØK, SINTEF Ocean, SINTEF Digital, SINTEF Community og NTNU Samfunnsforskning, 2020–2027

Risiko- og sårbarhetsstudier – ROSS – SINTEF Digital, SINTEF Energi, NTNU IV, NTNU ØK, NTNU MH og NTNU Samfunnsforskning, 2007–2027

ROBOTICS – SINTEF Ocean og NTNU IE, 2017–2024

Smart, Safe and Sustainable Health Care – S3CARE – NTNU MH, NTNU IV, SINTEF Community og St. Olavs Hospital, 2020–2024

Småsatellitter – NTNU IE, NTNU IV, SINTEF Digital, SINTEF Ocean og UiO MatNat, 2022–2026

Solceller – SINTEF Industri, SINTEF Community, SINTEF Ocean, SINTEF Digital, SINTEF Energi, NTNU AD, NTNU HF, NTNU IE, NTNU SU, NTNU IV, NTNU NV, 2005–2026

Sustainability Transitions – NTNU HF, UiO SV og SINTEF Digital, 2020–2024

Systemutvikling SMIDIG – NTNU IE, SINTEF Digital og UiO MatNat, 2018–2027

Termisk energilagring – NTNU IV, NTNU NV, SINTEF Energi, SINTEF Ocean og SINTEF Industri, 2022–2026

Towards 100 climate-neutral and socially innovative cities – NTNU AD, NTNU ØK, NTNU SU, NTNU IE, NTNU NV, SINTEF Community, SINTEF Digital, SINTEF Energi og SINTEF Ålesund, 2021–2025

Transmisjonselektromikroskopi – TEM – NTNU NV og SINTEF Industri, 2005–2026

Tribologi – SINTEF Industri og NTNU IV, 2004–2026

Tunnelteknologi 2.0 – NTNU IV og SINTEF Community, 2021–2025

Vannkraftoptimering – NTNU IE, NTNU ØK og SINTEF Energi, 2020–2024

Økonomisk analyse og modellering – NTNU ØK og SINTEF Industri, 2019–2027

Søke om Gemini-status

Søke om Gemini-status

Fagmiljø i samarbeid kan søke om Gemini-status to gonger i året. Utlysingar blir publiserte på NTNUs intranett Innsida.

Et Gemini-senter er ein arena for å bygge større og meir robuste fagmiljø med høgare kvalitet som vil vere betre i stand til å gripe og utvikle nye moglegheiter. Slik skal partnarane auke konkurransekrafta og verdiskapinga for fellesskapet.

Internasjonalt blir gode fagmiljø etterspurde, både frå oppdragsgivarar og studentar. Dei beste miljøa vinn fram i den stadig hardere internasjonale konkurransen. Derfor arbeider Gemini-sentera etter visjonen Internasjonalt framifrå saman.

Gemini-senteret kan ha fleire formål:

  • Partnarane går saman for å utvikle nye fagområde
  • Partnarane ønsker å adressere store, tverrfaglege samfunnsutfordringar
  • Partnarane bruker konseptet som ei plattform for å utvikle SFI/FME/EU-søknadar
  • Partnarane bruker konseptet for å koordinere felles aktivitetar og laboratorium
  • Felles samhandling mot næringsliv og offentleg sektor i form av nettverkspleie og utoverretta seminar kan være eit tilleggsmotiv for alle Gemini-sentera

Logoar Gemini-partnarar

Logoer partnere Gemini-sentre