Gemini-sentre

Gemini-sentre

Gemini-sentrene er en strategisk samhandling mellom faggrupper fra NTNU, SINTEF, Universitetet i Oslo, St. Olavs Hospital og NTNU Samfunnsforskning. 

Utlysning

Våren 2021

To nye Gemini-sentre er oppnevnt for perioden 2021–2025:

Tunnelteknologi 2.0
Partnere: NTNU IV og SINTEF Community

Towards 100 climate-neutral and socially innovative cities
Partnere: NTNU AD, NTNU IE, NTNU NV, NTNU SU, NTNU ØK, SINTEF Community, SINTEF Digital, SINTEF Energi og SINTEF Ålesund

NTNU er partner i flere Gemini-sentre:

NTNU er partner i flere Gemini-sentre:

Acoustic Research Center – ARC

Partnere: NTNU IE og SINTEF Digital

2019 – 2023


Batterier

Partnere: NTNU NV, SINTEF Energi og SINTEF Industri

2020 – 2024


Big Data

Partnere: NTNU IE, UiO MatNat og SINTEF Digital

2016 – 2023


CO2 Enhanced Oil Recovery & Storage – CEORS

Partnere: NTNU IV og SINTEF Industri

2020 – 2024


COImpact

Partnere: NTNU NV og SINTEF Industri

2019 – 2023


Digital Transformation Management

Partnere: NTNU IE, UiO MatNat og SINTEF Digital

2019 – 2023


Elektrisk Energi og Energisystemer

Partnere: NTNU IE og SINTEF Energi

2004 – 2022


Extended Realities – XR

Partnere: NTNU IE, NTNU SU, SINTEF Digital og SINTEF Community

2019 – 2023


Fysikalsk metallurgi – FysMet

Partnere: NTNU IV, NTNU NV, SINTEF Industri og SINTEF Manufacturing

2020 – 2024


Helsefremmende arkitektur og omgivelser

Partnere: NTNU AD, SINTEF Digital, SINTEF Community og NTNU Samfunnsforskning

2019 – 2023


Helsetjenesteforskning

Partnere: NTNU MH og SINTEF Digital

2005 – 2022


Hydrokjemisk prosessteknologi i den sirkulære økonomien – HyProS

Partnere: NTNU NV, UiO MatNat og SINTEF Industri

2018 – 2022


Inkluderende skole og oppvekst – Oppink

Partnere: NTNU MH, NTNU SU, NTNU Samfunnsforskning og SINTEF Digital

2020 – 2024


Internet of Things – IoT

Partnere: NTNU IESINTEF Digital og UiO MatNat

2017 – 2024


Kinetikk og analyse – KinCat

Partnere: NTNU NV og SINTEF Industri

2007 – 2023


Klimatilpasning i det bygde miljø 

Partnere: NTNU IV, NTNU SU og SINTEF Community

2020 – 2024


Levetidsforlengelse av metalliske strukturer – Lifex

Partnere: NTNU IV og SINTEF Industri

2016 – 2023


Marin konstruksjonsteknikk

Partnere: NTNU IV og SINTEF Ocean

2003 – 2024


Maritim kommunikasjon

Partnere: NTNU IE, NTNU IV, SINTEF DigitalSINTEF Ocean og UiO MatNat

2012 – 2022


Maritim logistikk

Partnere: NTNU IV, SINTEF OceanSINTEF Digital og NTNU ØK

2012 – 2022


Medical Imaging Research and AI – MIRA

Partnere: NTNU MH, NTNU IE, SINTEF Digital og St. Olavs Hospital

2020 – 2024


Musculoskeletal ageing

Partnere: NTNU MH, UiO OD og St. Olavs Hospital

2020 – 2024


NTNU and SINTEF Brussels Office

Partnere: NTNU og SINTEF

2020 – 2024


Quantum Computing

Partnere: NTNU IE, NTNU NVSINTEF Digital og UiO MatNat

2020 – 2024


Resilient Critical Infrastructures and Societies – CERCIS

Partnere: NTNU SU, NTNU ØK, SINTEF Ocean, SINTEF Digital, SINTEF Community og NTNU Samfunnsforskning

2019 – 2023


Risiko- og sårbarhetsstudier – ROSS

Partnere: NTNU IV, NTNU ØK, NTNU MH, SINTEF DigitalSINTEF Energi og NTNU Samfunnsforskning

2007 – 2023


ROBOTICS

Partnere: NTNU IE og SINTEF Ocean

2017 – 2024


Sepsisforskning

Partnere: NTNU IE, NTNU MH, SINTEF Digital og St. Olavs Hospital v/Midtnorsk senter for sepsisforskning (MNSS)

2018 – 2022


Smart, Safe and Sustainable Health Care – S3CARE

Partnere: NTNU MH, NTNU IV, SINTEF Community og St. Olavs Hospital

2020 – 2024


Solceller

Partnere: NTNU NV og SINTEF Industri

2005 – 2022


Sustainability transitions

Partnere: NTNU HF, SINTEF Digital og UiO SV

2020 – 2024


Systemutvikling

Partnere: NTNU IE, UiO MatNat og SINTEF Digital

2018 – 2022


Towards 100 climate-neutral and socially innovative cities

Partnere: NTNU AD, NTNU IE, NTNU NV, NTNU SU, NTNU ØK, SINTEF Community, SINTEF Digital, SINTEF Energi og SINTEF Ålesund

2021–2025


Tunnelteknologi 2.0

Partnere: NTNU IV og SINTEF Community

2021–2025


Transmisjonselektromikroskopi – TEM

Partnere: NTNU NV og SINTEF Industri

2005 – 2022


Tribologi

Partnere: NTNU IV og SINTEF Industri

2004 – 2022


Vannkraftoptimering

Partnere: NTNU IE, NTNU ØK og SINTEF Energi

2020 – 2024


Økonomisk analyse og modellering

Partnere: NTNU ØK og SINTEF Industri

2019 – 2023

Internasjonalt fremragende sammen

Koordinator for Gemini-sentrene: 
Gunnar Sand, prosjektdirektør i SINTEF


På den internasjonale arenaen etterspørres gode fagmiljøer, både fra oppdragsgivere og studenter. Det er de beste miljøene som vinner frem i den stadig hardere internasjonale konkurransen. Derfor arbeider Gemini-sentrene i tråd med visjonen internasjonalt fremragende sammen.

Søke Gemini-status

Samarbeidende fagmiljøer kan søke om Gemini-status to ganger i året. Det må komme klart frem i søknaden hvorfor man ønsker å etablere senteret og hva partnerskapet skal gjøre for å nå sine mål.


Mer informasjon hos SINTEF om sentersamarbeidet.

logoer