Gemini-sentre

Gemini-sentre

Internasjonalt fremragende sammen

Gemini-sentrene er en strategisk samhandling mellom faggrupper fra NTNU, SINTEF, Universitetet i Oslo, St. Olavs Hospital og NTNU Samfunnsforskning.

SINTEF koordinerer senterordningen. Kontakt: Rune Aarlien (senior prosjektleder i SINTEF).


Et Gemini-senter er en arena for å bygge større og mer robuste fagmiljøer med høyere kvalitet som vil være bedre i stand til å gripe og utvikle nye muligheter. Gjennom det skal partnerne øke konkurransekraften og verdiskapingen for fellesskapet.

Internasjonalt etterspørres gode fagmiljøer, både fra oppdragsgivere og studenter. Det er de beste miljøene som vinner frem i den stadig hardere internasjonale konkurransen. Derfor arbeider Gemini-sentrene i tråd med visjonen 

Internasjonalt fremragende sammen

Gemini-senteret kan ha flere formål:

  • Partnerne går sammen for å utvikle nye fagområder
  • Partnerne ønsker å adressere store, tverrfaglige samfunnsutfordringer
  • Partnerne bruker konseptet som en plattform for å utvikle SFI/FME/EU-søknader
  • Partnerne bruker konseptet for å koordinere felles aktiviteter og laboratorier
  • Felles samhandling mot næringsliv og offentlig sektor i form av nettverkspleie og utadrettede seminarer, kan være et tilleggsmotiv for alle Gemini-sentrene

Samarbeidende fagmiljøer kan søke om Gemini-status to ganger i året. Utlysninger publiseres på NTNUs intranett Innsida.

Gemini-sentrene NTNU er partner i

Gemini-sentrene NTNU er partner i:

Acoustic Research Center – ARC
Partnere: NTNU IE og SINTEF Digital
2019–2023


Batterier
Partnere: NTNU NV, SINTEF Energi og SINTEF Industri
2020–2024


Big Data
Partnere: NTNU IE, UiO MatNat og SINTEF Digital
2016–2023


Bio Culture
Partnere: NTNU Vitenskapsmuseet og UiO MatNat
2021–2025


CO2 Enhanced Oil Recovery & Storage – CEORS
Partnere: NTNU IV og SINTEF Industri
2020–2024


COImpact
Partnere: NTNU NV og SINTEF Industri
2019–2023


Digitalisering og automatisering av fremtidens veitransport
Partnere: NTNU AD, NTNU IE, SINTEF Community og SINTEF Digital
2021–2025


Digital Transformation Management
Partnere: NTNU IE, UiO MatNat og SINTEF Digital
2019–2023


Elektrisk Energi og Energisystemer
Partnere: NTNU IE og SINTEF Energi
2004–2022


Extended Realities – XR
Partnere: NTNU IE, NTNU SU, SINTEF Digital og SINTEF Community
2019–2023


Fysikalsk metallurgi – FysMet
Partnere: NTNU IV, NTNU NV, SINTEF Industri og SINTEF Manufacturing
2020–2024


Grønn luftfart
Partnere: NTNU IE, SINTEF Energi og SINTEF Digital
2021–2025


Helse og klima
Partnere: NTNU SU, NTNU IV, NTNU MH, SINTEF Ocean og SINTEF Digital
2021–2025


Helsefremmende arkitektur og omgivelser
Partnere: NTNU AD, SINTEF Digital, SINTEF Community og NTNU Samfunnsforskning
2019–2023


Helsetjenesteforskning
Partnere: NTNU MH og SINTEF Digital
2005–2022


Hydrokjemisk prosessteknologi i den sirkulære økonomien – HyProS
Partnere: NTNU NV, UiO MatNat og SINTEF Industri
2018–2022


Inkluderende skole og oppvekst – Oppink
Partnere: NTNU MH, NTNU SU, NTNU Samfunnsforskning og SINTEF Digital
2020–2024


Internet of Things – IoT
Partnere: NTNU IE, SINTEF Digital og UiO MatNat
2017–2024


Kinetikk og analyse – KinCat
Partnere: NTNU NV og SINTEF Industri
2007–2023


Klimatilpasning i det bygde miljø 
Partnere: NTNU IV, NTNU SU og SINTEF Community
2020–2024


Levetidsforlengelse av metalliske strukturer – Lifex
Partnere: NTNU IV og SINTEF Industri
2016–2023


Marin konstruksjonsteknikk
Partnere: NTNU IV og SINTEF Ocean
2003–2024


Maritim kommunikasjon
Partnere: NTNU IE, NTNU IV, SINTEF Digital, SINTEF Ocean og UiO MatNat
2012–2022


Maritim logistikk
Partnere: NTNU IV, SINTEF Ocean, SINTEF Digital og NTNU ØK
2012–2022


Medical Imaging Research and AI – MIRA
Partnere: NTNU MH, NTNU IE, SINTEF Digital og St. Olavs Hospital
2020–2024


Musculoskeletal ageing
Partnere: NTNU MH, UiO OD og St. Olavs Hospital
2020–2024


NTNU and SINTEF Brussels Office
Partnere: NTNU og SINTEF
2020–2024


Quantum Computing
Partnere: NTNU IE, NTNU NV, SINTEF Digital og UiO MatNat
2020–2024


Resilient Critical Infrastructures and Societies – CERCIS
Partnere: NTNU SU, NTNU ØK, SINTEF Ocean, SINTEF Digital, SINTEF Community og NTNU Samfunnsforskning
2019–2023


Risiko- og sårbarhetsstudier – ROSS
Partnere: NTNU IV, NTNU ØK, NTNU MH, SINTEF Digital, SINTEF Energi og NTNU Samfunnsforskning
2007–2023


ROBOTICS
Partnere: NTNU IE og SINTEF Ocean
2017–2024


Sepsisforskning
Partnere: NTNU IE, NTNU MH, SINTEF Digital og St. Olavs Hospital v/Midtnorsk senter for sepsisforskning (MNSS)
2018–2022


Smart, Safe and Sustainable Health Care – S3CARE
Partnere: NTNU MH, NTNU IV, SINTEF Community og St. Olavs Hospital
2020–2024


Solceller
Partnere: NTNU NV og SINTEF Industri
2005–2022


Sustainability transitions
Partnere: NTNU HF, SINTEF Digital og UiO SV
2020–2024


Systemutvikling
Partnere: NTNU IE, UiO MatNat og SINTEF Digital
2018–2022


Towards 100 climate-neutral and socially innovative cities
Partnere: NTNU AD, NTNU IE, NTNU NV, NTNU SU, NTNU ØK, SINTEF Community, SINTEF Digital, SINTEF Energi og SINTEF Ålesund
2021–2025


Tunnelteknologi 2.0
Partnere: NTNU IV og SINTEF Community
2021–2025


Transmisjonselektromikroskopi – TEM
Partnere: NTNU NV og SINTEF Industri
2005–2022


Tribologi
Partnere: NTNU IV og SINTEF Industri
2004–2022


Vannkraftoptimering
Partnere: NTNU IE, NTNU ØK og SINTEF Energi
2020–2024


Økonomisk analyse og modellering
Partnere: NTNU ØK og SINTEF Industri
2019–2023