Gemini-sentre

Gemini-sentre

Gemini-sentrene er en modell for strategisk samhandling mellom parallelle faggrupper ved NTNU, SINTEF, Universitetet i Oslo og St. Olavs Hospital.

Om Gemini-samarbeidet

Formålet er å bygge større og mer robuste fagmiljøer med høyere kvalitet. Miljøene vil slik bli bedre til å gripe og utvikle nye muligheter, og partnerne øke konkurransekraften og verdiskapingen for fellesskapet.

På den internasjonale arenaen etterspørres gode fagmiljøer, både fra oppdragsgivere og studenter. Det er de beste miljøene som vinner frem i den stadig hardere internasjonale konkurransen. Derfor arbeider Gemini-sentrene i tråd med visjonen:

Internasjonalt fremragende sammen


 

NTNU er partner i Gemini-sentrene:

 

Acoustic Research Center – ARC

Partnere: NTNU IE og SINTEF Digital

2019 – 2023


Big Data

Partnere: NTNU IE, UiO MatNat og SINTEF Digital

2016 – 2023


CO2 Enhanced Oil Recovery & Storage

Partnere: NTNU IV og SINTEF Industri

2020 – 2024


COIMPACT

Partnere: NTNU NV og SINTEF Industri

2019 – 2023


Digital Transformation Management

Partnere: NTNU IE, UiO MatNat og SINTEF Digital

2019 – 2023


Elektrisk Energi og Energisystemer

Partnere: SINTEF Energi og NTNU IE

2004 – 2022


Extended Realities – XR

Partnere: NTNU IE, NTNU SU, SINTEF Digital og SINTEF Community

2019 – 2023


Fysikalsk metallurgi

Partnere: NTNU IV, NTNU NV, SINTEF Industri og SINTEF Manufacturing

2020 – 2024


Helsefremmende arkitektur og omgivelser

Partnere: NTNU AD, SINTEF Digital, SINTEF Community og NTNU Samfunnsforskning

2019 – 2023


Helsetjenesteforskning

Partnere: NTNU MH og SINTEF Digital

2005 – 2022


Hydrokjemisk prosessteknologi i den sirkulære økonomien – HyProS

Partnere: NTNU NV, UiO MatNat og SINTEF Industri

2018 – 2022


Inkluderende skole og oppvekst

Partnere: NTNU Samfunnsforskning, NTNU MH, NTNU SU og SINTEF Digital

2020 – 2024


Internet of Things – IoT

Partnere: NTNU IESINTEF Digital og UiO MatNat

2017 – 2024


Kinetikk og analyse – KinCat

Partnere: SINTEF Industri og NTNU NV

2007 – 2023


Klimatilpasning i det bygde miljø 

Partnere: NTNU IV, NTNU SU og SINTEF Community

2020 – 2024


Levetidsforlengelse av metalliske strukturer - Lifex

Partnere: NTNU IV og SINTEF Industri

2016 – 2023


Marin konstruksjonsteknikk

Partnere: SINTEF Ocean og NTNU IV

2003 – 2024


Maritim kommunikasjon

Partnere: SINTEF DigitalSINTEF OceanNTNU IE, NTNU IV og UiO MatNat

2012 – 2022


Maritim logistikk

Partnere: SINTEF OceanSINTEF DigitalNTNU IV og NTNU ØK

2012 – 2022


Resilient Critical Infrastructures and Societies (Resilience)

Partnere: NTNU SU, NTNU ØK, SINTEF Ocean, SINTEF Digital, SINTEF Community og NTNU Samfunnsforskning

2019 – 2023


Risiko- og sårbarhetsstudier – ROSS

Partnere: SINTEF DigitalSINTEF EnergiNTNU IV, NTNU ØK, NTNU MH og NTNU Samfunnsforskning

2007 – 2023


ROBOTICS

Partnere: SINTEF Ocean og NTNU IE

2017 – 2024


Sepsisforskning

Partnere: NTNU IE, NTNU MH, SINTEF Digital og St. Olavs Hospital v/Midtnorsk senter for sepsisforskning (MNSS)

2018 – 2022


Smart, Safe and Sustainable Health Care

Partnere: NTNU MH, NTNU IV, SINTEF Community og St. Olavs Hospital

2020 – 2024


Solceller

Partnere: SINTEF Industri og NTNU NV

2005 – 2022


Systemutvikling

Partnere: NTNU IE, UiO MatNat og SINTEF Digital

2018 – 2022


Transmisjonselektromikroskopi – TEM

Partnere: NTNU NV og SINTEF Industri

2005 – 2022


Tribologi

Partnere: SINTEF Industri og NTNU IV

2004 – 2022


Vannkraftoptimering

Partnere: NTNU IE, NTNU ØK og SINTEF Energi

2020 – 2024


Økonomisk analyse og modellering

Partnere: NTNU ØK og SINTEF Industri

2019 – 2023

Internasjonalt fremragende sammen

Internasjonalt fremragende sammen

Koordinator for Gemini-sentrene: 
Gunnar Sand, prosjektdirektør i SINTEF


Gemini-modellen forutsetter et planlagt og aktivt vedlikeholdt samarbeid mellom ellers selvstendige enheter. Bærebjelkene er vilje til samarbeid og gjensidig forståelse og respekt for hverandres roller og egenart. Samarbeidet skal preges av likeverdighet, inkluderende adferd og rettferdig ressursfordeling.

Kort historikk

Konseptet ble etablert av NTNU og SINTEF i 2003. Universitetet i Oslo kom med i ordningen i 2004, St. Olavs Hospital i 2007. Dagens reviderte samarbeidskonsept ble vedtatt av NTNUs og SINTEFs ledelse i september 2017 og gjort gjeldende fra 2018.

Motiv for samarbeid

Gemini-senteret er en samarbeidsarena for å bygge større og mer slagkraftige fagmiljøer. Motivet kan være å skape en plattform for å søke om SFF/SFI/FME-status, EU-prosjekter eller å adressere store samfunnsutfordringer. Samarbeidet kan også ha forskningsrådsprosjekter eller felles samhandling mot næringsliv og offentlig sektor som formål. Et tredje motiv kan være å åpne nye muligheter på lengre sikt, hvor resultatene ikke umiddelbart er opplagte. Et Gemini-senter kan være monofaglig, mellom parallelle faggrupper, eller flerfaglig.

Søke Gemini-status

Samarbeidende fagmiljøer kan søke om Gemini-status to ganger i året. Det må komme klart frem i søknaden hvorfor man ønsker å etablere senteret og hva partnerskapet skal gjøre for å nå sine mål.