Gemini-sentre

NTNU, SINTEF, og UiO samarbeider strategisk om Gemini-sentrene der faggrupper samordner ressurser og forskningsinnsats.


Gemini-sentre NTNU er partner i

Acoustics Research Centre

Partnere NTNU og SINTEF


Anvendt kunstig intelligens

Partnere NTNU og SINTEF

  • Jo Skjermo – NTNU
  • Bjørn Magnus Mathisen – SINTEF

Big Data

Partnere NTNU, SINTEF og UiO


Bærekraftig fiskeri

Partnere NTNU og SINTEF


Elektrisk energi og energisystemer

Partnere NTNU og SINTEF


Helsetjenesteforskning

Partnere NTNU og SINTEF


Internet of Things (IoT)

Partnere NTNU, SINTEF og UiO

  • Frank Alexander Kraemer og Bjarne Emil Helvik – NTNU
  • Arnor Solberg og Beng Holter – SINTEF

KinCat – Catalysis Group

Partnere NTNU og SINTEF


Lifex – Levetidsforlengelse av metalliske strukturer

Partnere NTNU og SINTEF


Marin konstruksjonsteknikk

Partnere NTNU og SINTEF


Marine Juvenile and Plankton Technology

Partnere NTNU og SINTEF


Maritim kommunikasjon

Partnere NTNU og SINTEF


Maritim logistikk

Partnere NTNU og SINTEF


Materialer og energi

Partnere NTNU og SINTEF


PROST – Avansert prosessregulering

Partnere NTNU og SINTEF


PV-Solar Cells Material

Partnere NTNU og SINTEF


 

Robotics – Robotic Grasping and Manipulation

Partnere NTNU og SINTEF

  • Anton Shiriaev – NTNU
  • Ekrem Misimi – SINTEF

ROSS – Risiko- og sårbarhetsstudier

Partnere NTNU og SINTEF


Software engineering

Partnere NTNU, SINTEF og UiO

  • John Krogstie – NTNU
  • Tore Dybå – SINTEF
  • Dag Sjøberg – UiO

SUCCESS – Surface characteristation by emission and scattering spectroscopy

Partnere NTNU, SINTEF og UiO


TELL – Technology enhanced lifelong learning

Partnere NTNU og SINTEF


TEM – Transmission Electron Microscopy

Partnere NTNU og SINTEF


Tribology Lab

Partnere NTNU og SINTEF


Veg og transport

Partnere NTNU og SINTEF

Wed, 09 Aug 2017 09:18:25 +0200

SINTEF og NTNU

NTNU samarbeider tett med SINTEF, Skandinavias største uavhengige forskningskonsern og et av Europas største oppdragsforskningsinstitutt.

SINTEF og NTNU samarbeider om forskere, utstyr, laboratorier, forskningssentre og forskning. Samarbeidet startet for over 50 år siden og har resultert i mange fremskritt for samfunnet.

Mer om samarbeidet mellom SINTEF og NTNU.