Gemini-sentre

Gemini-sentre

Internasjonalt fremragende sammen

Gemini-sentrene er en strategisk samhandling mellom faggrupper fra NTNU, SINTEF, Universitetet i Oslo, St. Olavs Hospital og NTNU Samfunnsforskning.

SINTEF koordinerer Gemini-samarbeidet. Kontakt: 


NTNU er partner i Gemini-sentrene

NTNU er partner i Gemini-sentrene

Batteri – NTNU NV, SINTEF Energi og SINTEF Industri, 2020–2024

Bærekraftig havbruk – NTNU AD, NTNU HF, NTNU IE, NTNU IV, NTNU NV, NTNU SU, NTNU ØK, NTNU Samfunnsforskning og SINTEF Ocean, 2022–2026

CO2 Enhanced Oil Recovery & Storage – CEORS – NTNU IV og SINTEF Industri, 2020–2024

COImpact – NTNU NV og SINTEF Industri, 2019–2023

Digital Transformation Management – NTNU IE, UiO MatNat og SINTEF Digital, 2019–2023

Digitalisering og automatisering av fremtidens veitransport – NTNU IE, NTNU AD, SINTEF Community og SINTEF Digital, 2021–2025

Elektrisk Energi og Energisystemer – SINTEF Energi og NTNU IE, 2004–2026

Extended Realities – XR – NTNU IE, NTNU SU, SINTEF Digital og SINTEF Community, 2019–2023

Fysikalsk metallurgi – FysMet – NTNU IV, NTNU NV, SINTEF Industri og SINTEF Manufacturing, 2020–2024

Grønn luftfart – NTNU IE, SINTEF Energi og SINTEF Digital, 2021–2025

Helse og klima – NTNU SU, NTNU IV, NTNU MH, SINTEF Ocean og SINTEF Digital, 2021–2025

Helsefremmende arkitektur og omgivelser – HelsA – NTNU AD, SINTEF Digital, SINTEF Community og NTNU Samfunnsforskning, 2019–2023

Human Centred Manufacturing – NTNU ØK, SINTEF Digital og SINTEF Manufacturing, 2022–2026

Hydrokjemisk prosessteknologi i den sirkulære økonomien – HyProS – NTNU NV, UiO MatNat og SINTEF Industri, 2018–2026

Inkludering i skole og oppvekst – Oppink – NTNU Samfunnsforskning, NTNU MH, NTNU SU og SINTEF Digital, 2020–2024

Internet of Things – IoT – NTNU IE, SINTEF Digital og UiO MatNat, 2017–2024

InTRaCC – NTNU MH, St. Olav, SINTEF Industri, UiO MF, 2023–

Kinetikk og katalyse (KinCat) – SINTEF Industri og NTNNU NV, 2007–2023

Kundetilpasset produksjon – NTNU IV, SINTEF Digital, 2023–

Levetidsforlengelse av metalliske strukturer – Lifex – NTNU IV og SINTEF Industri, 2016–2023

Marin konstruksjonsteknikk – SINTEF Ocean og NTNU IV, 2003–2024

Maritim kommunikasjon – SINTEF Digital, SINTEF Ocean, NTNU IE, NTNU IV, 2012–2026

Maritim logistikk – SINTEF Ocean, SINTEF Digital, NTNU IV og NTNU ØK, 2012–2026

Medical Imaging Research and AI – MIRA – St. Olavs Hospital, NTNU MH, NTNU IE og SINTEF Digital, 2020–2024

Metallforming – NTNU IV, NTNU NV, SINTEF Industri, SINTEF Manufacturing, 2022–2026

MiMaC – NTNU IV, NTNU NV og SINTEF Industri, 2022–2026

NTNU and SINTEF Brussels Office – NTNU og SINTEF, 2020–2024

Post-Growth Futures – NTNU HF, NTNU SU, NTNU Samfunnsforskning, UiO, Senter for Utvikling og miljø, 2023–

Quantum Computing – NTNU IE, NTNU NV, UiO MatNat og SINTEF Digital, 2020–2024

Resilient Critical Infrastructures and Societies – CERCIS – NTNU SU, NTNU ØK, SINTEF Ocean, SINTEF Digital, SINTEF Community og NTNU Samfunnsforskning, 2019–2023

Risiko- og sårbarhetsstudier – ROSS – SINTEF Digital, SINTEF Energi, NTNU IV, NTNU ØK, NTNU MH og NTNU Samfunnsforskning, 2007–2023

ROBOTICS – SINTEF Ocean og NTNU IE, 2017–2024

Smart, Safe and Sustainable Health Care – S3CARE – NTNU MH, NTNU IV, SINTEF Community og St. Olavs Hospital, 2020–2024

Småsatellitter – NTNU IE, NTNU IV, SINTEF Digital, SINTEF Ocean og UiO MatNat, 2022–2026

Solceller – SINTEF Industri, SINTEF Community, SINTEF Ocean, SINTEF Digital, SINTEF Energi, NTNU AD, NTNU HF, NTNU IE, NTNU SU, NTNU IV, NTNU NV, 2005–2026

Sustainability Transitions – NTNU HF, UiO SV og SINTEF Digital, 2020–2024

Systemutvikling – SMIDIG – NTNU IE, UiO MatNat og SINTEF Digital, 2018–2022

Termisk energilagring – NTNU IV, NTNU NV, SINTEF Energi, SINTEF Ocean og SINTEF Industri, 2022–2026

Towards 100 climate-neutral and socially innovative cities – NTNU AD, NTNU ØK, NTNU SU, NTNU IE, NTNU NV, SINTEF Community, SINTEF Digital, SINTEF Energi og SINTEF Ålesund, 2021–2025

Transmisjonselektromikroskopi – TEM – NTNU NV og SINTEF Industri, 2005–2026

Tribologi – SINTEF Industri og NTNU IV, 2004–2026

Tunnelteknologi 2.0 – NTNU IV og SINTEF Community, 2021–2025

Vannkraftoptimering – NTNU IE, NTNU ØK og SINTEF Energi, 2020–2024

Økonomisk analyse og modellering – NTNU ØK og SINTEF Industri, 2019–2023


Søke om Gemini-status

Søke om Gemini-status

Samarbeidende fagmiljøer kan søke om Gemini-status to ganger i året. Utlysninger publiseres på NTNUs intranett Innsida.

Et Gemini-senter er en arena for å bygge større og mer robuste fagmiljøer med høyere kvalitet som vil være bedre i stand til å gripe og utvikle nye muligheter. Gjennom det skal partnerne øke konkurransekraften og verdiskapingen for fellesskapet.

Internasjonalt etterspørres gode fagmiljøer, både fra oppdragsgivere og studenter. Det er de beste miljøene som vinner frem i den stadig hardere internasjonale konkurransen. Derfor arbeider Gemini-sentrene i tråd med visjonen Internasjonalt fremragende sammen.

Gemini-senteret kan ha flere formål:

  • Partnerne går sammen for å utvikle nye fagområder
  • Partnerne ønsker å adressere store, tverrfaglige samfunnsutfordringer
  • Partnerne bruker konseptet som en plattform for å utvikle SFI/FME/EU-søknader
  • Partnerne bruker konseptet for å koordinere felles aktiviteter og laboratorier
  • Felles samhandling mot næringsliv og offentlig sektor i form av nettverkspleie og utadrettede seminarer, kan være et tilleggsmotiv for alle Gemini-sentrene

Logoer Gemini-partnere

Logoer partnere Gemini-sentre