Strategisk satsing: Samspill

Institutt for design

Strategisk satsing: Samspill

Illustrasjon av personer figurer i forskjellige mønster

I den strategiske satsingen Samspill argumenterer vi for en «relasjonell omvelting» i designdisiplinen, i betydningen at en godt utformet tjeneste legger til rette for og sikter mot situasjoner der møter mellom mennesker og tjenester bidrar til at mennesker fungerer best mulig ut fra sin kontekst og situasjon.

Felles for relasjonelle tilnærminger er at de søker etter nye alternativer for å konseptualisere ved stadig å jobbe mer åpent, mobilt, nettverksbasert, kontekstspesifikt og aktørsentrert.

 

Research activity

Forskningsprosjekter

Forskningsprosjekter

EU-prosjekter

Andre prosjekter

Omsøkte prosjekter

  • Rethinking Education (ERASMUS-EDU PEX TEACH ACA)
  • Alliances for Future European Creative Tourism (ERASMUS-EDU-2022-PI-ALL-INNO: AFFECT)
  • ADHIN, EU​