Samarbeid

Institutt for design

Samarbeid

Studenter jobber med designprosjekt
Foto: Geir Mogen/NTNU

Samarbeid med oss

Institutt for design har utstrakt samarbeid med norske bedrifter i form av studentoppgaver, masteroppgaver, forskningsprosjekter, workshops, kursing og andre oppdrag. Våre studenter samarbeider med eksperter innenfor mange fagområder.

Internasjonalt samarbeider vi med universiteter og forskningsinstitusjoner i prosjekter og nettverk. Vi samarbeider også med internasjonale universiteter gjennom utvekslingsavtaler hvor vi årlig ønsker vi utvekslingsstudenter fra hele verden velkommen til oss og likeledes sender ut våre egne studenter.


Har du en oppgave som kan egne seg som et student-prosjekt?

Har du en oppgave som kan egne seg som et student-prosjekt?

Representerer du en bedrift som har en oppgave hvor våre studenter kan bidra med sin kunnskap? Behovet kan være knyttet til et markedsbehov eller en konkret produkt-idé. Studentene kan levere alt fra utvikling av enkle prototyper til en samlende designstrategi av eksisterende produktserier.

Vanlig redesign og styling kan studentene ikke utføre. Prosjektene må ha vekt på forskning og designtenking, slik at de unngår å komme i konkurranse med eksisterende bedrifter på området.

Vi tilpasser oss i samarbeidet med private, offentlige og ideelle organisasjoner. Samarbeidet baseres på behovene og kravene til de viktigste interessentene og de spesifikke modulene og kurskravene.

Vi oppfordrer studentene spesielt til samarbeid med eksterne parter gjennom følgende moduler/kurs:

TPD4129 - Systemdesign

Til dette kurset inviterer vi organisasjoner med interesse for å utforske konstruksjoner med hensyn til systemtenkning og design. Vi utfordrer studentene med caser som krever at de tenker og designer frem og tilbake fra helhetlige til mer konkrete løsninger. Designresultatene kan være konkrete, immaterielle eller en kombinasjon av begge.

TPD4166 - Strategisk design

Til dette kurset inviteres organisasjoner på jakt etter innovative løsninger, og organisasjoner som ønsker å gjenskape seg selv. Studentene fungerer som juniorkonsulenter og jobber med organisasjonen i grupper på 3–4 gjennom en strukturert produktplanleggingsprosess. Caset kan presenteres som

  • et "bredt område for utforskning", relevant for organisasjonen, samtidig som det legger grunnlaget for skrittvis eller radikal innovasjon.
  • en organisasjon på jakt etter nye verdier, som kan gripes gjennom nye produkter, nye tjenester, nye produksjonsprosesser, nye måter for markedsføring og merkevarebygging, etc.

Det forventede resultatet er en formulering av en omfattende strategisk designretning sett i et kort-, mellom- og langsiktig perspektiv og støttet av visualiserte designkonsepter.

TPD4195 Designstudier / TPD4260 Design og entreprenørskap

I dette kurset tar studentene initiativ til å arrangere og gjennomføre et «eksternt kontekstuelt» prosjekt. I et slikt prosjekt har studentene muligheten til å:

  1. delta i en (design)-konkurranse
  2. pitche for et oppstarts-/innovasjonsfond
  3. engasjere seg i crowdsourcing ved å designe for Indiegogo eller Kick -starter
  4. designe for en organisasjon
  5. skrive en forskningsoppgave for en konferanse eller et tidsskrift
  6. designe for en utstilling, etc.

TPD4142 Design Thinking

Til dette kurset inviterer vi organisasjoner med interesse for å utforske menneskesentrerte designløsninger, samtidig som vi tar opp sosiale, teknologiske, økonomiske, miljømessige og politiske utfordringer.

Siden studentene kommer fra forskjellige disipliner, men blir introdusert til Design Thinking-prinsipper, kan inngangen til problemet være fysisk , immaterielt, eller en kombinasjon av begge, og ikke nødvendig innenfor rammen av "Industriell design".


Kontakt

Kontakt

Ønsker du å samarbeide med oss? Ta kontakt på kontakt@id.ntnu.no


Arbeidsmarkedsundersøkelser

Arbeidsmarkedsundersøkelser

Spin-offs

Spin-offs

Bedrifter stiftet av tidligere studenter ved Institutt for design:


Samarbeid med faglærere

Samarbeid med faglærere

Er du faglærer ved en ungdomsskole eller videregående skole?

Kanskje ønsker dere en gjesteforelesninger, omvisning eller har annet behov knyttet til ungdomsbedrifter? Kontakt oss for en samtale om mulig samarbeid.