Forskning ved Institutt for design

Institutt for design

Forskning ved Institutt for design

Student følger med på 3D printer. Foto
Photo: Geir Mogen/NTNU

Forskningen ved instituttet foregår innenfor fire strategiske satsinger

Ei eldre kvinne som ser på en modell av bygninger med trær. Foto

Design for bærekraft

Design for bærekraft forsker på relasjoner mellom mennesker, natur, teknologier og materielle omgivelser, og endringer i disse.

Lær mer om den strategiske satsingen Design for bærekraft

 


Ikoner med figurer og gjenstander

Menneskesentrert teknologi

Menneskesentrert teknologi designer og evaluerer teknologiske systemer ved å følge kjerneprinsippene og metoder fra forskning om menneskelige faktorer, informasjonssystemer og menneske-maskininteraksjon.

Lær mer om den strategiske satsingen Menneskesentrert teknologi


Illustrasjon av figurer av mennesker i forskjellige mønster

Samspill

Samspill argumenterer for en «relasjonell omvelting» i designdisiplinen, i betydningen at en godt utformet tjeneste legger til rette for og sikter mot situasjoner der møter mellom mennesker og tjenester bidrar til at mennesker fungerer best mulig ut fra sin kontekst og situasjon.

Lær mer om den strategiske satsingen Samspill


En mann som holder sin hånd over en ball med lys. Foto

Form

Form sin satsing består av utøvere og forskere med erfaring fra privat og offentlig sektor. Aktivitetene omfatter undervisning, forskning, praksisbaserte aktiviteter og utadrettede initiativ som utstillinger, synlighet, dialoger og foredrag.

Lær mer om den strategiske satsingen Form