StudyWell

Bedring av studenters psykiske helse og livskvalitet gjennom tjenestedesign og relasjonell velferd.


Aktuelt

Aktuelt
 

StudyWell lyste i 2022 ut tre stillinger i prosjektet, innen rådgivningsvitenskap, tjenestedesign og helsevitenskap, og er i ferd med å besette disse stillingene. 

Illustrasjonsbilde: modell innen tjenestedesign.
Ill: Studentgruppe i D7 Tjenestedesign/NTNU

 


Prosjektsøknaden

Prosjektsøknaden
Promoting Student Mental Health and Wellbeing in Gjøvik and Trondheim through Service Design and Relational Welfare

 


samarbeidspartnere