Konferanse om universell utforming

15. - 16. november 2023 NTNU Trondheim

Tjenester for Alle

Konferanse om universell utforming

Om konferansen Tjenester for alle

Vi har gleden av å invitere til en ny Tjenester for Alle-konferanse!

Konferansen finner sted i Trondheim den 15. og 16. november.

15. november vil inneholde workshops, walk of shame og sosiale og provoserende sprell knyttet til et mer inkluderende samfunn.
16. november vies til vitenskapelige bidrag.

Tjenester for Alle-konferansen er GRATIS for alle

Det er ikke lenger mulig å melde seg på konferansen.

Program til Tjenester for Alle-konferansen

[ Pubkveld på Rosendal Teater 15. november kl 19:00 - eget program (PDF) ]

Universell utforming betyr at brukerne – uavhengig av sine forutsetninger – på en god og enkel måte kan ta i bruk tjenester som en organisasjon tilbyr. Dette inkluderer blant annet nettsider, apper, infrastruktur og systemer. Universell utforming og et inkluderende læringsmiljø er en viktig del av høyere utdanning og lovpålagt.

Konferansen følger NTNUs grunnprinsipp om Norsk når vi kan, Engelsk når vi må. Det betyr at vi ønsker oss bidrag på norsk men også tar imot bidrag på engelsk. Bidragene blir publisert i et kompendium med proceedings i etterkant av konferansen.

konferansen er finansiert av Universell.

Utforskende bidrag

Utforskende bidrag:

Vi ønsker oss sammendrag på 300 ord som beskriver bidrag til workshops, utstillingsbidrag, forestillinger eller andre skapende, spørrende eller eksperimentelle bidrag av ulikt format.

Working papers:

Vi ønsker oss også working papers, essays eller vitenskapelige arbeider på max 4000 ord. 

Studentkontakt

Studentkontakt

Sunniva Nyhamar, e-post: sunnivny@stud.ntnu.no

Forslag til temaer er delt i 3:

Forslag til temaer er delt i 3:

a) StudyWell: promotering av mental helse og trivsel i studiebyene, f.eks:

 • StudyWell: Å fremme psykisk helse, trivsel og livskvalitet i studiebyene, f.eks:
 • Bidrag om psykisk helse, trivsel og livskvalitet blant studenter og ansatte
 • Om å ha en psykisk utfordring i universitetssammenheng
 • Eksempler pä relasjonell velferd, deltakelse og meningskapende aktiviteter
 • Samarbeid for trivsel og livskvalitet

b) Historier om høyere utdanning og inkludering, f.eks: 

 • Å studere eller undervise med en fysiske eller psykisk funksjonshemming eller «annerledeshet»
 • Ablemisme eller likeverd i høyere utdanning
 • Synlig og usynlig utenforskap
 • Studentliv
 • Tragiske, triste eller komiske eksempler på hvordan du som student eller ansatt med funksjonshemming har taklet en utfordring (noen av disse vil vi invitere til Pubkveld den 15. november
 • 'Safe spaces' versus å 'takle livet'
 • Hvordan tilrettelegge utdanning for å sikre at alle kommer ut i jobb?
 • Livsituasjoner og sosiioøkonomiske forhold som student
 • Livshendelser og studenter
 • Best practices
 • Byen og studentene: hva er potensialet?

c) Historier om fremtiden:

 • University Utopia: Fremtidens Universitet for Alle: inkludert fysisk eller immateriell design av fremtidens studiemiljø, universitetets grønne, bygde, eller immaterielle komponenter
 • Design av studiebyer og universiteter for Alle
 • Utforskende, eksperimenterende, samskapende, provoserende design
 • -Dilemmaer og veivalg i universell utforming i høyere utdanning
 • Forslag til 'sjakktrekk' som kan føre til et mer inkluderende universitet for alle i større skala og langs hele linja
 • Utdanning og oppvekst
   

samskapt konferanse

NB: Tjenester for Alle er en Samskapt konferanse, som betyr at vi vil invitere bidragsytere til dag 1 til en felles digital workshop i september for å designe endelig format av workshops, utstilling og annet materiale på best mulig måte.

Aktørkart

 

Aktørkart
Ill: Miriam Begnum/NTNU

Eksempel på illustrasjon om tjenestedesign for alle (klikk på bildet for større visning). 

Om konferansen

Om konferansen

 • Konferansen Tjenester for Alle er støttet av Direktoratet for høyere utdanning og komptanse.
 • Faget Tjenester for Alle er støttet av Universell.
 • Et ønske om å inkludere viktige samfunnsaktører innen tjenestedesign i prosessen.
 • Skape et kompetansehevings-kurs som kan svare på kompetansegapet dere er med på å definere sammen med oss.
 • Sørge for tverrfaglig kompetanse innen menneskesentrert tjenesteutvikling.
 

person-portlet

Kontakt

Brita Fladvad Nielsen
Førsteamanuensis
brita.nielsen@ntnu.no
73590121

Se paneldebatten Fremtidens tjenester: Er de designet for alle?

Se paneldebatten Fremtidens tjenester: Er de designet for alle?

Som en forløper til konferansen Tjenester for alle inviterte arrangørene til paneldebatt med utgangspunkt i saken om det nye NTNU-bygget Helgasetr. Bygget har blitt kritisert for å være alt annet enn universelt utformet, og sprøsmålet ble da:

Hva gikk galt, og hva kan vi ta med oss videre i utviklinga av Campus-prosjektet?

Se paneldebatten her