Andre Liem

Førsteamanuensis Institutt for design
73590122
Kolbjørn Hejes vei 2B, Produktdesign * 344

Bakgrunn og aktiviteter

 

Undervisning

  • TPD 4120 Produkdesign 4, Form and Function
  • TPD 4155 Produktdesign 7, Industriprosjekt
  • TPD 4165 Produktdesign 8, Strategisk Design
  • TPD 4505 Produkdesign 9 Fordypningsemne Designmetodikk og Strategisk Design
  • TPD 4500 Produktdesign 9 Fordypningsprosjekt Designmetodikk og Strategisk Design
  • Masteroppgaver i Designmetodikk og Strategisk Design

 

Pågående forskingsprosjekter

Use of Product Representation Tools in the Design Process

Practice-based Design Thinking for Form Development and Detailing - 1 PhD

Lenker:

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner