EP8206 - Varmepumpende systemer i industrielle prosesser

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 100/100 D

Faglig innhold

Ramme for faglig innhold:
- Termodynamisk grunnlag for varmepumpende prosesser
- Varmepumpende systemer
- Design og dimensjonering av utstyr for kjøling, frysing og lagring av næringsmidler
- Transport av næringsmidler
- Kommersielt kuldeteknisk utstyr, kjøle- og frysedisker etc.
- Tørkesystemer – bruk av varmpumpeteknologi
Faget vil bli tilpasses den enkelte kandidats behov.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
–Emnet skal gi studenten kunnskap om:
•Kuldetekniske prosesser i industrien
•Dimensjonere og designe kulde- og fryseprosesser og utstyr
–Emnet skal gi studenten innsikt i:
•Virkemåte for varmepumper og kjølekretser.
•Hovedkomponentene i kompressorer, pumper, vifter, varmevekslere og ventiler.
•Kuldetekniske installasjoner i industrien
•Kjøle og fryseutstyr, kjøle og fryselager
Ferdigheter:
–Emnet skal gjøre studenten i stand til å:
• Estimere termodynamiske egenskaper for systemer ved hjelp av tabeller og grafiske diagrammer.
• Dimensjonere og designe kjøle- og fryseprosesser og utstyr
Generell kompetanse:
– Emnet skal gi studenten:
• Basiskompetanse innen industrielle kuldetekniske systemer.
• Systemforståelse og evne til å evaluere prosessers virkningsgrader for energi og eksergi (energikvalitet).
• Oversikt over prosesser for oppvarming (varmepumper) og avkjøling (kjølekretser).

Læringsformer og aktiviteter

Kollokvier. For å få bestått i emnet kreves det en score på minimum 70 prosent (70 av 100 poeng).

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Utvalgte kapitler fra følgende bøker: 2010 ASHRAE Handbook – Refrigeration, 2009 ASHRAE Handbook – Fundamentals, Mujumdar, A.S. Guide to Industrial Drying – Principles, Equipment and New Developments, 2004, Utvalgte artikler og notater.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 100/100 D
Vår ORD Muntlig eksamen 100/100 D
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.