course-details-portlet

EP8206 - Varmepumpende systemer i industrielle prosesser

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig 100/100 D

Faglig innhold

Ramme for faglig innhold: - Termodynamisk grunnlag for varmepumpende prosesser og systemer - Design og dimensjonering av utstyr for kjøling, frysing og lagring av produkter. Transport av produkter som trenger kjøling.- Kommersielt kuldeteknisk utstyr, kjøle- og frysedisker etc. - Kalde termiske lager for utnyttelse av anlegg og redusere effektopper. Emnet vil kunne bli tilpasses gruppen av studenter som gjennomfører emnet.

Læringsutbytte

Kunnskaper: –Emnet skal gi studenten kunnskap om: •Kuldetekniske prosesser i industrien •Dimensjonere og designe kulde- og fryseprosesser og utstyr –Emnet skal gi studenten innsikt i: •Virkemåte for varmepumper og kjølekretser. •Hovedkomponentene i kompressorer, pumper, vifter, varmevekslere og ventiler. •Kuldetekniske installasjoner i industrien •Kjøle og fryseutstyr, kjøle og fryselager

Ferdigheter: Emnet skal gjøre studenten i stand til å: Estimere termodynamiske egenskaper for systemer ved hjelp av tabeller og grafiske diagrammer. Dimensjonere og designe kjøle- og fryseprosesser og utstyr

Generell kompetanse: Emnet skal gi studenten: Kompetanse innen industrielle kuldetekniske systemer. Systemforståelse og evne til å evaluere prosessers virkningsgrader for energi og eksergi (energikvalitet). Oversikt over prosesser for oppvarming (varmepumper) og avkjøling (kjølekretser).

Læringsformer og aktiviteter

Kollokvier. Studentene vil presentere temaene etterfulgt av diskusjon og utdypning. For å få bestått i emnet kreves det en score på minimum 70 prosent (70 av 100 poeng). Emnet vil ha muntlig eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Forkunnskapskrav

Studenten trenger kunnskaper tilsvarende TEP4255 Varmepumpende prosesser og systemer fra NTNU.

Kursmateriell

Utvalgte kapitler fra følgende bøker: 2018 ASHRAE Handbook – Refrigeration, 2017 ASHRAE Handbook – Fundamentals, Utvalgte artikler og publikasjoner.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Klima- og kuldeteknikk
  • Industriell prosessteknikk
  • Kuldeteknikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Muntlig 100/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig 100/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU