course-details-portlet

TEP4265 - Bærekraftig prosessering av mat

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Kurset vil dekke bærekraftige og innovative teknologier for prosessering av mat. Kurset vil gi oversikt over viktige prosesser for matvarer, nødvendige ressurser, energi og relevant utstyr. Alle disse elementene gjør matindustrien til en unik gren hvor termodynamikk, matkjemi og teknologi kombineres. Kurset anbefales for spesialister som skal arbeide i næringsmiddelindustrien.

Kurset vil omfatte følgende områder:

 1. Matvarers termiske og fysiske egenskaper
 2. Frysing, nedkjøling, tining og oppvarming
 3. Oppbevaring og lagring av mat
 4. Avvanningsteknologi: tørking, inndampning og frysekonsentrasjon
 5. Prosesseringsutstyr: Chillers, frysere, tørkesystemer, konsentratorer og fordampere
 6. Energieffektivitet og bærekraft av matprosessering

Læringsutbytte

Kunnskaper: Emnet skal gi studenten kunnskap om: - Termodynamiske og mekaniske prosesser for prosessering av biomaterialer - Ulike enhetsprosesser for håndtering av biomaterialer - Termodynamiske egenskaper for sammensatte produkter - Strømnings- og transporttekniske egenskaper for sammensatte produkter

Emnet skal gi studenten innsikt i: - Energi og miljømessige konsekvenser i hele næringsmiddelkjeden - Egenskaper for matvarer - Kjøle og fryseprosesser - Tørke- og avvanningsmetoder, mekanisk og termisk - Inndamping og oppkonsentreringsteknikker - Sterilisering og pasteurisering

Ferdigheter: Emnet skal gjøre studenten i stand til å: - Dimensjonere prosesser og systemer for prosessering av sammensatte produkter ved hjelp av digitalt verktøy - Optimalisere enhetsoperasjoner for redusert energibruk og prosesstid - Vurdere miljøkonsekvenser i næringsmiddelkjeden

Generell kompetanse: Emnet skal gi studenten: - Kunnskaper om energibruk og miljøkonsekvenser i matvareindustrien - Basiskompetanse i matvarers termiske egenskaper og holdbarhet - Systemforståelse for enhetsprosesser for håndtering av biomaterialer. Innsikt i bruk av digitale verktøy. Grunnlag for bærekraftig prosessering for å redusere mengden av avfall for matkjeden.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, regne- og laboratorieøving. Hvis mulig vil det bli arrangert en ekskursjon til en næringsmiddelbedrift i nærheten av Trondheim. Emnet gis som et samarbeid mellom Institutt for energi- og prosessteknikk og Institutt for bioteknologi og matvitenskap. Undervisningen og eksamen gis på engelsk. Studentens besvarelse kan være på norsk eller engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

 • Øvinger

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Kursmateriell

Nye kapitler under utvikling for nytt kompendium til emnet. I tillegg vil det være utvalgte kapitler fra lærebøker der dette mangler for det nye materialet. Digitale forelesninger vil være tilgjengelig fra tidligere år i enkelte kapitler.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIO7060 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Termodynamikk
 • Næringsmiddelfag
 • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU