TEP4265 - Prosessering og termisk behandling av næringsmidler

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Energi, Mat og Miljø - sammenhenger og teknologier.
Oversikt over prosesser og utstyr innen næringsmiddelindustrien. Termodynamisk grunnlag, varme/massetransport, reologi, fysiske og termiske data for næringsmidler. Kuldeanleggs virkemåte/oppbygging og dimensjonering. Kuldebehovsberegning. Beregning av oppvarmings-, kjøle- og frysetider. Sterilisering/pasteurisering. Ekstrudering av næringsmidler, utstyr og dimensjonering. Oversikt over vannfjerningsmetoder, vann i næringsmidler, vannaktivitet. Tørkekurver, tørkefaser. Mekanisk avvanning. Inndamping. Membranteknikk. Tørketyper i næringsmiddelindustri. Bruk av varmepumpe i tørkesammenheng.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Emnet skal gi studenten kunnskap om:
- Termodynamiske og mekaniske prosesser for prosessering av biomaterialer
- Ulike enhetsprosesser for håndtering av biomaterialer
- Termodynamiske egenskaper for sammensatte produkter
- Strømnings- og transporttekniske egenskaper for sammensatte produkter

Emnet skal gi studenten innsikt i:
- Energi og miljømessige konsekvenser i hele næringsmiddelkjeden
- Egenskaper for matvarer
- Kjøle og fryseprosesser
- Tørke- og avvanningsmetoder, mekanisk og termisk
- Inndamping og oppkonsentrering teknikker
- Ekstrudering av produkter
- Membran separering og filtrering
- Sterilisering og pasteurisering

Ferdigheter:
Emnet skal gjøre studenten i stand til å:
- Dimensjonere prosesser og systemer for prosessering av sammensatte produkter
- Optimalisere enhetsoperasjoner for redusert energibruk og prosesstid
- Vurdere miljøkonsekvenser i næringsmiddelkjeden

Generell kompetanse:
Emnet skal gi studenten:
- Kunnskaper om energibruk og miljøkonsekvenser i matvareindustrien
- Basiskompetanse i matvarers termiske egenskaper og holdbarhet
- Systemforståelse for enhetsprosesser for håndtering av biomaterialer.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, regne- og laboratorieøvinger. Ekskursjon. Emnet gis som et samarbeid mellom Institutt for energi- og prosessteknikk og Institutt for kjemisk prosessteknologi. Undervisningen og eksamen gis på engelsk. Studentens besvarelse kan være på norsk eller engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Utvalgte kapitler fra lærebøker.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIO7060 7.5

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 D
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.