TEP4255 - Varmepumpende prosesser og systemer

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

TEP4255 omhandler varmepumpende prosesser og systemer anvendt i forskjellige typer kuldeanlegg, fra mindre anlegg i kjøleskap og butikkanlegg til industrielle anlegg for næringsmiddel- og prosessindustri, herunder produksjon av flytende gass. Teknikkens betydning og historiske utvikling. Termodynamisk grunnlag for kuldeproduksjon med forskjellige varmepumpende prosesser, med hovedvekt på tapsanalyse. Arbeidsmediers egenskaper, herunder påvirkning på miljøet. Naturlige miljøvennlige arbeidsmedier. Kuldetekniske komponenter, inkludert kompressorer og varmevekslere. Dimensjonering av komponenter. Systemløsninger for forskjellige anleggstyper, både kuldeanlegg og varmepumpeløsninger. Lavtemperatur gasskondenseringsanlegg. Varmedrevne systemer (Absorpsjon)

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Emnet skal gi studenten kunnskap om:
- Termodynamisk prosessanalyse
- Arbeidsmediers fysiske egenskaper og miljømessige konsekvenser
- Systemløsninger for ulike anvendelsesområder

Emnet skal gi studenten innsikt i:
- Virkemåte for varmepumpede prosesser og systemer.
- Arbeidsmediers arbeidsområder og miljøeffekter, samt evne til å endre fasetilstand (væske og gass)
- Hovedkomponentenes virkemåte i varmepumpende prosesser, som kompressorer, fordampere, kondensatorer, varmevekslere og ventiler.
- Energieffektiviserende tiltak

Ferdigheter:
Emnet skal gjøre studenten i stand til å:
- Designe og dimensjonere kulde- og varmepumpesystemer for ulike anvendelsområder
- Beregne termodynamiske tap i prosesser for optimalisering av prosess og komponenter
- Dimensjonere komponenter i prosessen

Generell kompetanse:
Emnet skal gi studenten:
- Grunnleggende kunnskaper om termodynamiske analyser av prosesser.
- Systemforståelse og evne til å evaluere prosessers energieffektivitet når det gjelder anergi og eksergi (energikvalitet).
- Oversikt over anvendelsesområder fra prosesser for kondensering av naturgass, fryse- og kjøleprosesser, til varmepumpesystemer for oppvarming av bygninger og industrielle prosesser.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, regne- og laboratorieøvinger. Ekskursjon. Undervisningen og eksamensoppgavene vil bli gitt på engelsk. Studentens besvarelse kan være på norsk eller engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Kompendium.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIO7050 7.5

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 D
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.