course-details-portlet

TEP4255 - Varmepumpende prosesser og systemer

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

TEP4255 omhandler varmepumpende prosesser og systemer anvendt i forskjellige typer kuldeanlegg, fra mindre anlegg som kjøleskap, kommersielle butikkanlegg til industrielle anlegg for næringsmiddel- og prosessindustri, herunder flytendegjøring av gass. Teknikkens betydning og historiske utvikling. Termodynamisk grunnlag for kuldeproduksjon med ulike varmepumpende prosesser, med hovedvekt på tapsanalyse og energieffektivisering. Arbeidsmediers egenskaper, med fokus på naturlige, miljøvennlige arbeidsmedier. Kuldetekniske komponenter, inkludert kompressorer, varmevekslere og ekspansjonsutstyr. Dimensjonering av komponenter. Systemløsninger for forskjellige anleggstyper, både kuldeanlegg og varmepumpeløsninger. Lavtemperatur gasskondenseringsanlegg. Varmedrevne kuldesystemer (Absorpsjon)

Læringsutbytte

Kunnskaper: Emnet skal gi studenten kunnskap om: - Termodynamisk prosessanalyse - Arbeidsmediers fysiske egenskaper og miljømessige konsekvenser - Systemløsninger for ulike anvendelsesområder Emnet skal gi studenten innsikt i: - Virkemåte for varmepumpede prosesser og systemer. - Arbeidsmediers arbeidsområder og miljøeffekter, samt evne til å endre fasetilstand (væske og gass) - Hovedkomponentenes virkemåte i varmepumpende prosesser, som kompressorer, fordampere, kondensatorer, varmevekslere og ventiler. - Energieffektiviserende tiltak, inkludert termisk lagring av kald energi.

Ferdigheter: Emnet skal gjøre studenten i stand til å: - Designe og dimensjonere kulde- og varmepumpesystemer for ulike anvendelsområder - Beregne termodynamiske tap i prosesser for optimalisering av prosess og komponenter - Dimensjonere systemer og komponenter ved hjelp av digitalt verktøy

Generell kompetanse: Emnet skal gi studenten: - Grunnleggende kunnskaper om termodynamiske analyser av prosesser. - Systemforståelse og evne til å evaluere prosessers energieffektivitet når det gjelder anergi og eksergi (energikvalitet). - Oversikt over anvendelsesområder fra prosesser for kondensering av naturgass, fryse- og kjøleprosesser, til varmepumpesystemer for oppvarming av bygninger og industrielle prosesser.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, regne- og laboratorieøvinger. Ekskursjon til ett anlegg i Trondheim. Undervisningen og eksamensoppgavene vil bli gitt på engelsk. Studentens besvarelse kan være på norsk eller engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Forkunnskapskrav

Studenten trenger termodynamikk tilsvarende TEP4120 Termodynamikk 1 fra NTNU.

Kursmateriell

Nyutviklet kompendium for de fleste områdene. I tillegg vil det gjøres tilgjengelig kapitler fra andre bøker for tema som ikke ennå er dekket av det nye kompendiet.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIO7050 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Energiforsyning og klimatisering i bygninger
  • Energi- og prosessteknikk
  • Termodynamikk
  • Kuldeteknikk - systemer og komponenter
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D 05.06.2024 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL310 lilla sone Sluppenvegen 14 33
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU