course-details-portlet

EP8207 - Videregående avvannings- og tørketeknikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig 100/100 D

Faglig innhold

Emnet undervises normalt annet hvert år. Neste gang høsten 2023. Ramme for faglig innhold: Introduksjon til faseoverganger. Fysiske tilstand og molekylær mobilitet. Vann og faseforandringer. Sorpsjonsisotermer. Komponenter i næringsmidler og polymerer. Tidsavhengige fenomener. Mekaniske egenskaper. Tørkekinetikk. Tørking og avvaninnings prosesser og systemer. Faget vil bli tilpasset til den enkelte PhD-kandidats behov.

Læringsutbytte

Kunnskaper: Emnet skal gi studenten kunnskap om: Teknikker for avvanning og tørking. Faseoverganger og fysiske tilstander. Molekylær transport i materialer. Tidsavhengige fenomener i materialer under tørking. Tørkekinetikk. Emnet skal gi studenten innsikt i: Fysiske og termiske prosesser ved avvanning og tørking. Tørketekniske fenomener og prosesser

Ferdigheter: Emnet skal gjøre studenten i stand til å: Designe og dimensjonere avvannings og tørkeprosesser. Vurdere ulike prosesser egnethet for ulike materialer og løsinger

Generell kompetanse: Emnet skal gi studenten: Kompetanse innen avvannings- og tørketekniske prosesser. Inngående kunnskap om faseoverganger og vannets mobilitet i produktet ved avvanning og tørking

Læringsformer og aktiviteter

Kollokvier hvor PhD-kandidaten presenterer emnet, men etterfølgende diskusjon for utdyping av innhold.. For å få bestått i emnet kreves det en score på minimum 70 prosent (70 av 100 poeng).

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Forkunnskapskrav

Termodynamikk og/eller varme og massetransport, Grunnleggende kunnskaper om kuldeteknikk

Kursmateriell

Utvalgte emner fra følgende bøker: Phase Transitions in Foods, Yrjö Roos, Handbook of Industrial Drying, Arun S. Mujumdar, Utvalgte artikler og publikasjoner.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Industriell prosessteknikk
  • Energi- og prosessteknikk
  • Næringsmiddelfag
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Muntlig 100/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig 100/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU