Bakgrunn og aktiviteter

Undervisning og rettleiing 

 • Masterutdanninga i norskdidaktikk studieprogramleiar, faglærar, rettleiar
 • Vidareutdanning for lærarar
 • PhD-rettleiing ved UiB og NTNU

 

Fagfelt og forskingsinteresser

 • Norskdidaktikk med hovudvekt på språklege emne
 • Skriving som nøkkelkompetanse, vurdering av skriving
 • Den første skrive- og leseopplæringa
 • Literacy i skule og lærarutdanning
 • Sosiolingvistikk

 

Forskingsprosjekt

Pågåande:

Avslutta:

 • SKRIV Skriving som grunnleggjande ferdigheit og utfordring i alle fag 
 • FiGO Forsking i grunnleggjande opplæring 
 • TEIN Talemålsendring i Noreg

 

Faglege verv

 • Språkrådet: Leiar av Fagråd for skule og offentleg forvaltning
 • Humanistisk fakultet, NTNU: Ekstern styremedlem
 • NTNUs råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA): Medlem i rådet for skule, kultur og velferd
 • Nynorsk kultursentrum: Varamedlem i Rådet
 • Skriftserien Skriftkultur: Medlem i redaksjonsrådet

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

Del av bok/rapport

 • Hårstad, Stian; Solheim, Randi. (2017) Flerspråklighet i et nordisk perspektiv. Norsk 5-10: Språkboka.
 • Solheim, Randi; Hårstad, Stian. (2017) Det norske språklandskapet: variasjon i tale og skrift. Norsk 5-10: Språkboka.
 • Solheim, Randi; Matre, Synnøve. (2014) Lærarsamtalar om elevtekstar – mot eit felles fagspråk om skriving og vurdering. Alle tiders norskdidaktiker. Festskrift til Frøydis Hertzberg på 70-årsdagen.
 • Smidt, Jon; Solheim, Randi. (2013) Skriving som vei til kunnskap, identitet og kultur. En lærers arbeid med skriving på mellomtrinnet. Literacy i læringskontekster.
 • Matre, Synnøve; Sjøhelle, Dagrun Kibsgaard; Solheim, Randi. (2012) Ekspressive tekstar av unge skrivarar: om kjensleutløp, identitetsarbeid og skriveutvikling. Teorier om tekst i møte med skolens lese- og skrivepraksiser.
 • Nilssen, Vivi Lisbeth; Solheim, Randi. (2012) Å forstå kva elevane forstår. Om skriving som bru mellom teori og praksis i lærarutdanninga. Å skrive seg inn i læreryrket.
 • Solheim, Randi. (2011) Kvifor skriv vi? Og kva brukar vi skrivinga til?. På sporet av god skriveopplæring - ei bok for lærere i alle fag.
 • Solheim, Randi; Larsen, Ann Sylvi; Torvatn, Anne Charlotte. (2010) Skrivekulturar på mellomtrinnet - tre døme. Skriving i alle fag - innsyn og utspill.
 • Solheim, Randi. (2009) Frå tankekart til tekst. Om bruk av og frigjering frå mønster og modellar i skriveopplæringa. Skriving i kunnskapssamfunnet.