TBA4155 - Prosjektplanlegging og analyse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Emnet hører inn under Prosjektledelse og anleggsteknikk, og fokuserer på aktivitetene i den tidlige fasen av prosjekter. Sentrale tema er: Usikkerhetsanalyser. Konseptutvikling. Prosjektevaluering. Eierstyring. Levedyktighet. Fleksibilitet.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Kandidaten skal ha kunnskap om utfordringer i prosjekters tidligfase, ulike metoder som kan benyttes for å analysere prosjekter i tidlig fase og metoder for å evaluere prosjekter.

Ferdigheter:
Kandidaten kan benytte metoder for å analysere prosjekter i tidligfase og forstå hvordan resultatene kan benyttes.

Generell kompetanse:
Kandidaten kan forstå viktigheten av prosjekters tidligfase.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og obligatoriske øvinger. Undervisningen blir gitt på engelsk, men deler av pensum er på norsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Utvalgt materiale.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIB3031 7.5

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 D 19.12.2017 09:00 D2 , R73 , R D1-185 Datasal , KJL1
Sommer UTS Skriftlig eksamen 100/100 D
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.