course-details-portlet

TBA4155 - Byggeprosess: Tidligfasen i prosjekter

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Emnet handler om tidligfasen av prosjekter. Deltakerne får kunnskap om metoder for analyse av bærekraft og økonomi. Sentrale tema er konseptutvikling, prosjektevaluering, prosjekters bærekraft, usikkerhetsanalyser, kostnadsestimering, lønnsomhetsanalyser, kostnadsutvikling, prosjekteierstyring og tidlige varselsignal. Kursinnholdet er forskningsbasert.

Læringsutbytte

Kunnskaper: Kandidaten har kunnskap om hvordan beslutninger i tidligfasen påvirker bærekraft og økonomi i prosjekter.

Ferdigheter: Kandidaten kan benytte metoder for å analysere prosjekter i tidligfase og forstår hvordan analysene bør påvirke beslutninger.

Generell kompetanse: Kandidaten forstår hvordan beslutninger i tidligfasen påvirker bærekraft og økonomi for prosjekter.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og obligatoriske øvinger. Undervisningen blir gitt på engelsk, men deler av pensum er på norsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Eksamen er en 4 timers skriftig skoleeksamen.

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

10 av 10 øvinger må være godkjent før kandidatene får gå opp til eksamen.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TBA5200 7.5 HØST 2022
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for bygg- og miljøteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU