BA8511 - Emner i prosjektledelse og anleggsteknikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 50/100
Arbeider 50/100

Faglig innhold

Emnet tar for seg utvalgte tema innen prosjektledelse og anleggsteknikk. Innholdet vil bli tilpasset den enkelte student. Følgende tema kan undervises:
- Byggeprosessen
- Prosjekteringsledelse
- Tidligfasen i prosjekter
- BA-kontrakter
- Risiko og usikkerhet i prosjekter
- Organisering av prosjekter
- Kostnadsanalyser
- Livssyklusanalyser
- Produksjonsteknikk i BA
- Fjellsprengningsteknikk
- Tunneldrift

Læringsutbytte

Emnet skal gi fordypning i et emne som er nært knyttet til den enkelte students tema for doktoravhandlingen. Læringsformen har som delmål å generere ny kunnskap innen det valgte tema.

Kunnskaper:
Kandidaten skal ha kunnskaper om et emne innen prosjektledelse og anleggsteknikk på et internasjonalt nivå. Kandidaten skal kunne vurdere anvendelsen av ulike metoder i fagområdet, og skal kunne bidra til utvikling av nye teorier og metoder innen fagfeltet.

Ferdigheter:
Kandidaten skal beherske teorien og bruk av måle- og evalueringsmetoder som brukes innen fagfeltet. Kandidaten skal kunne bruke disse ferdighetene til å drive forskning på internasjonalt nivå. Kandidaten skal kunne vurdere andres arbeid på samme nivå.

Generell kompetanse:
Kandidaten skal kunne bruke kunnskapene fra faget til vitenskaplige arbeidsoppgaver og prosjekter, samt formidle forsknings- og utviklingsarbeid gjennom anerkjente nasjonale og internasjonale kanaler.

Læringsformer og aktiviteter

Seminarer, kollokvier, øvinger, semesteroppgaver.
For å få bestått i emnet kreves det en score på minimum 70 prosent (70 av 100 poeng).

Kursmateriell

Oppgis ved kursstart.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 50/100
Høst ORD Arbeider 50/100
Vår ORD Muntlig eksamen 50/100
Vår ORD Arbeider 50/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.